Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Suédois

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Suédois

Itt különböző

Itt különböző beállításokat lehet elvégezni. A lejátszó leállított állapotában nyomja meg a DISPLAY gombot, majd válassza a (SETUP), majd a „CUSTOM” lehetőséget. A CUSTOM menü jelenik meg. CUSTOM menü Menülista Menüpont Név, funkció LANGUAGE SETUP SCREEN SETUP TV TYPE: A csatlakoztatott TV képarányának beállítása. 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 PAN SCAN 8 HU OSD (képernyőmenü): A képernyőmenü nyelvének beállítása. MENU* 1 : A lemezmenü nyelvének beállítása (csak DVD VIDEO). AUDIO* 1 : A hangsáv nyelvének átkapcsolása. Az „ORIGINAL” választása esetén a lemez elsődleges nyelve választódik ki (csak DVD VIDEO). SUBTITLE* 1 : A DVD VIDEO feliratnyelvének átkapcsolása. Az „AUDIO FOLLOW” választása esetén a filmfelirat nyelve a hangsáv választott nyelvéhez igazodik (csak DVD VIDEO). SCREEN SAVER: „ON” beállítás esetén a lejátszó legalább 15 perce tartó szünet- vagy leállított üzemmódjában a képernyővédő jelenik meg. A N megnyomásával ki lehet kapcsolni a képernyővédőt. BACKGROUND: A TV-képernyő háttérszínének vagy -képének kijelölése. „JACKET PICTURE” beállítása esetén a „GRAPHICS” kép jelenik meg akkor is, ha a lemez nem tartalmaz lemezborító-képet. LINE: A videojel-kimenet kijelölése. CUSTOM SETUP AUTO STANDBY: Az automatikus készenlét funkció be- és kikapcsolása. „ON” választása esetén a készülék 30 perces tétlenség után készenléti üzemmódba kapcsol. AUTO PLAY: „ON” beállítás esetén a lejátszó automatikusan elkezdi a lejátszást, ha az időzítő (nincs mellékelve) bekapcsolja a lejátszót. PAUSE MODE: A szünet üzemmódban megjelenített kép kijelölése. A szokásos választás „AUTO”. Ha a képkimenet nagy felbontású, állítsa a „FRAME” lehetőségre (csak DVD). TRACK SELECTION: Több hangformátumot tartalmazó DVD VIDEO lejátszása esetén a legnagyobb csatornaszámú hangsávnak ad elsőbbséget (PCM, MPEG audio, DTS vagy Dolby Digital formátum). Az „AUTO” választása esetén a funkció elsőbbséget ad (csak DVD VIDEO). MULTI-DISC RESUME: A többlemezes lejátszás-folytatás be- vagy kikapcsolása. A lejátszás folytatása legfeljebb 6 különböző DVD VIDEO/VIDEO CD számára tárolható. Ha ismét elkezdi a beállításokat, a folytatási pont törlődik (csak DVD VIDEO/VIDEO CD). AUDIO SETUP AUDIO DRC (Dynamic Range Control)* 2 : Állítsa be a környezetnek megfelelően. Állítsa a „TV MODE” lehetőségre, ha a halk hangokat nem lehet megkülönböztetni, vagy a „WIDE RANGE” lehetőségre, ha a hallgatási környezet kiváló, pl. házimozi-rendszer esetén. DOWNMIX* 2 : A 2-csatornára végzett lekeverés módszerének beállítása, ha a DVD-nek „hátsó” csatornás hangelemei is vannak, vagy a hangja Dolby Digital formátumú. A szokásos választás „DOLBY SURROUND”. DIGITAL OUT: A DIGITAL OUT (COAXIAL) csatlakozó hangkimenetének választása. „ON” választása esetén a „DOLBY DIGITAL”, „MPEG”, „DTS” vagy „48kHz/96kHz PCM” beállítást is végezze el.

DOLBY DIGITAL: A Dolby Digital jel típusának kijelölése. Ha a lejátszó beépített Dolby Digital dekódolóval ellátott készülékre csatlakozik, állítsa „D-PCM”-re. MPEG: MPEG hangjel választása. Állítsa „MPEG”-re, ha a lejátszó beépített MPEGdekódolóval ellátott készülékre csatlakozik. DTS: DTS hangjel választása. DTS hangsávokat tartalmazó DVD lejátszásakor állítsa „ON”-ra. Ha a lejátszó DTSdekódoló nélküli készülékre csatlakozik, ne állítsa „ON”-ra. 48kHz/96kHz PCM: A digitális kimeneti hangjel mintavételezési frekvenciájának beállítása (csak DVD VIDEO). * 1 Az „OTHERS t” választása esetén be kell írni a nyelvkódot. Lásd „LANGUAGE CODE LIST”, a kézikönyv végén. * 2 Ez a funkció a következő kimeneti csatlakozók jelét befolyásolja: – AUDIO OUT L/R csatlakozó. – DIGITAL OUT (COAXIAL) csatlakozó, csak ha a „DOLBY DIGITAL” beállítása „D-PCM”. – LINE (RGB)-TV csatlakozó. Információk Hibaelhárítás Ha a lejátszó használata közben az alábbi hibák valamelyikét tapasztalja, a hibaelhárítási útmutatás alapján próbálja meg elhárítani a hiba okát, mielőtt javítást kérne. Ha bármely probléma továbbra is fennmarad, értesítse a legközelebbi Sonyforgalmazót. A tápfeszültség nincs bekapcsolva. c Ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakoztatását. Nincs kép/a kép zajos. c Húzza ki és megfelelően csatlakoztassa vissza a csatlakozókábelt. c A csatlakozókábelek sérültek. c Ellenőrizze a TV csatlakoztatását és a TVkészüléken úgy kapcsolja át a bemenetet, hogy a lejátszóról érkező jel jelenjen meg a TV-képernyőn. c A „SCREEN SETUP” menüben a „LINE” beállítást állítsa a TV-nek megfelelő értékre. c A lemez szennyezett vagy hibás. Nincs hang. c Húzza ki és megfelelően csatlakoztassa vissza a csatlakozókábelt. c A csatlakozókábel sérült. c A lejátszó szünet vagy lassított lejátszás üzemmódban van. c A lejátszó gyors előre vagy gyors visszafelé lejátszás üzemmódban van. Nem működik a távvezérlő. c A távvezérlő elemei lemerültek. c A távvezérlő nem a lejátszó távvezérlőérzékelője felé néz. c Ha a lejátszót a távvezérlő több gombjának egymás utáni lenyomásával vezérli, a gombokat 5 mp-en belül nyomja le egymás után. A lemezt nem lehet lejátszani. c Fordítva tette be a lemezt. A lemezt a lejátszott felével lefelé helyezze be. c A lemez ferde. c A lejátszó bizonyos lemezeket nem játszik le. ,folytatódik 9 HU