Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Polonais

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Polonais

INTERVAL* Pentru redarea

INTERVAL* Pentru redarea VIDEO CDurilor cu funcţii PBC Specifică durata de afișare a diapozitivelor pe ecran. Când începeţi redarea unui VIDEO CD EFFECT* cu funcţii PBC (control redare), apare un Selectează efectele care vor fi utilizate la meniu din care puteţi selecta. schimbarea diapozitivelor pe durata unei succesiuni de diapozitive. Pentru redarea fără utilizarea PBC MODE 1: Imaginile parcurg ciclic efectele, Apăsaţi ./> sau butoanele în mod aleator. numerice în timp ce playerul este oprit MODE 2: Imaginea pătrunde pe ecran din pentru a selecta o piesă, apoi apăsaţi N stânga sus spre dreapta jos. sau ENTER. Pentru a reveni la redarea MODE 3: Imaginea pătrunde pe ecran de PBC, apăsaţi x de două ori, apoi apăsaţi sus în jos. N. MODE 4: Imaginea pătrunde pe ecran de la stânga la dreapta. MODE 5: Imaginea se extinde pe ecran din Pentru blocarea tăvii de centrul acestuia. discuri (Blocare acces copii) OFF: Dezactivează această funcţie. Puteţi bloca tava de discuri pentru a MEDIA preveni deschiderea accidentală a Selectează tipul de suport pe care doriţi să-l acesteia. redaţi. Când playerul se află în modul așteptare, VIDEO: Redă fișiere video. apăsaţi succesiv O RETURN, ENTER și PHOTO (MUSIC): Redă fișierele foto și [/1 la telecomandă. cele de muzică sub forma unei succesiuni de Playerul pornește și simbolul „ ” diapozitive. Puteţi vizualiza o succesiune de (LOCKED) apare pe afișajul panoului diapozitive cu sunet atunci când fișierele de frontal. Butonul Z nu funcţionează când muzică și foto sunt așezate în același album. funcţia Blocare acces copii este setată. Dacă durata de redare a muzicii sau a fotografiilor este mai mare, suportul a cărui Pentru deblocarea tăvii de discuri durată de derulare este mai mare continuă fără sunet, respectiv imagine. Când playerul se află în modul așteptare, PHOTO: Redă fișiere foto. apăsaţi succesiv O RETURN, ENTER și MUSIC: Redă fișiere de muzică. Apăsaţi \/1 la telecomandă. SUBTITLE în timpul redării fișierelor de muzică în care sunt incluse informaţii Controlul televizorului cu nesincronizate privind versurile. Playerul ajutorul telecomenzii acceptă numai versuri în format MP3 ID3. * În funcţie de fișier, s-ar putea ca această Puteţi controla nivelul de sunet, sursa de caracteristică să nu fie operaţională. intrare și butonul de pornire al televizorului Sony cu telecomanda furnizată. Dacă televizorul este înscris în tabelul de mai jos, setaţi codul corespunzător al producătorului. Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, setaţi din nou numărul de cod corespunzător. 1 În timp ce apăsaţi TV [/1, apăsaţi pe butoanele numerice pentru a selecta codul producătorului televizorului. 2 Eliberaţi butonul TV [/1. 6 RO

Numărul de cod al televizoarelor care pot fi controlate Sony 01 (implicit) Hitachi 24 JVC 33 LG/Goldstar 76 Panasonic 17, 49 Philips 06, 08, 72 Samsung 71 Sharp 29 Toshiba 38 Copierea datelor de pe CD sau copierea fișierelor de date pe un dispozitiv USB (numai la modelele DVP-SR350) Puteţi copia* date de pe CD sau fișiere de date pe un dispozitiv USB. Nu puteţi copia date de pe un CD sau fișiere de date în cursul redării unui disc. * În funcţie de disc, copierea se poate dovedi imposibilă. REC LED Dispozitiv USB REC TO USB 1 Introduceţi un disc în tava de discuri și apoi conectaţi un dispozitiv USB la jackul USB. 2 Apăsaţi DISPLAY. Apare afișajul meniului de control. 3 Apăsaţi X/x pentru a selecta „REC TO USB”. 4 Apăsaţi X/x pentru a selecta elementele de copiat și apăsaţi ENTER. La copierea unui CD, selectaţi „DISC” sau „TRACK”. La copierea fișierelor de date, selectaţi „DISC”, „ALBUM”, „TRACK” sau „FILE”. Dacă selectaţi „DISC”, mergeţi la pasul 6. 5 Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta un album, o melodie sau un fișier și apăsaţi ENTER. Când selectaţi un album, o melodie sau un fișier, indicatorul REC LED se aprinde intermitent. Numărul albumului, melodiei sau fișierului selectat este afișat pe ecranul frontal în modul standby al înregistrării. 6 Apăsaţi N. La copierea unui CD sau la copierea fișierelor de date, indicatorul REC LED luminează continuu. Înregistrarea începe. Este afișat progresul înregistrării. După încheierea înregistrării, este afișat mesajul „Completed” (Finalizat). Pentru înregistrare simplă Puteţi copia un CD sau fișiere de date prin simpla apăsare pe butonul REC TO USB. La apăsarea pe butonul REC TO USB, apare afișajul. Apăsaţi pe butonul N de pe afișaj. Înregistrarea începe. Pentru a șterge „ALBUM”, „TRACK” sau „FILE” Apăsaţi CLEAR. Urmaţi mesajul afișat. Pentru a scoate dispozitivul USB Opriţi redarea, copierea unui CD sau copierea/ștergerea fișierelor de date, iar apoi deconectaţi dispozitivul USB de la jackul USB. Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării, deoarece datele se pot deteriora. Pentru modificarea LUN La unele dispozitive poate apărea LUN (numărul unităţii logice). Pentru modificarea LUN sau a spaţiului de memorare original, apăsaţi când este afișată lista albumelor sau a pieselor. Despre dispozitivele USB acceptate • Acest player acceptă numai clasa de stocare în masă USB. • Acest player acceptă numai dispozitive USB în format FAT. • S-ar putea ca unele dispozitive USB să nu funcţioneze cu acest player. 7 RO