Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Hongrois

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Hongrois

Afișajul meniului de

Afișajul meniului de control Utilizaţi meniul de control pentru a selecta o funcţie și pentru a vizualiza informaţiile corelate cu aceasta. Apăsaţi pe DISPLAY. Pentru a modifica afișajul meniului de control, apăsaţi din nou pe DISPLAY. Redare OFF OFF SET ON PROGRAM 4 RO 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 ENTER A Elemente din meniul de control B Titlu redat curent/Număr total de titluri C Capitol redat curent/Număr total de capitole D Durată de redare E Tip suport selectat F Stare redare G Pictogramă element selectat/opţiuni de meniu H Mesaj operaţional I Element selectat din meniul de control Lista meniurilor Quit: DISPLAY Opţiune Nume element, Funcţie TITLE/SCENE/TRACK CHAPTER/INDEX TRACK PLAY DVD VIDEO Selectează titlul, scena, piesa, capitolul sau indexul de redat. TIME/TEXT Verifică timpul consumat și durata de redare rămasă. Introduceţi codul de timp pentru căutarea de imagini și de muzică (numai pentru fișierele video DVD și Xvid). DISC/USB* 1 Selectaţi pentru redare „USB” sau „DISC”. TOP MENU/MENU (numai DVD VIDEO) TOP MENU: Afișează meniul superior. MENU: Afișează meniul. REC TO USB* 1 Copiază conţinutul unui CD sau copiază fișierele foto, muzicale și video pe un dispozitiv USB (pagina 7). ORIGINAL/PLAY LIST Selectează tipul de titlu (mod DVD-VR) în vederea redării: ORIGINAL sau PLAY LIST editat. PROGRAM* 2, * 3 Selectează titlul, capitolul sau piesa de redat în ordinea dorită. 1 Selectaţi „SET t,” apoi apăsaţi ENTER și selectaţi titlul (T), capitolul (C) sau melodia (T) pe care doriţi să le programaţi și apăsaţi ENTER. 2 Repetaţi selectarea titlului, a capitolului sau a piesei. 3 Apăsaţi N. SHUFFLE* 2, * 3 Redă titlul, capitolul sau piesa în ordine aleatoare. REPEAT* 2, * 3 Redă toate titlurile/piesele/albumele sau un singur titlu/capitol/piesă/album/fișier în mod repetat. A-B REPEAT* 2, * 3 Specifică porţiunile pe care doriţi să le redaţi în mod repetat. 1 În timpul redării, selectaţi „SET t”, apoi apăsaţi ENTER. Apare bara de setare „A-B REPEAT”. 2 Când găsiţi punctul de începere (punctul A), apăsaţi ENTER. 3 Când găsiţi punctul de încheiere (punctul B), apăsaţi din nou pe ENTER.

PARENTAL CONTROL Setaţi pentru a interzice redarea la acest player. PLAYER t: Redarea unor discuri DVD VIDEO poate fi limitată în funcţie de un nivel predeterminat, de exemplu, vârsta utilizatorilor. Este posibil ca scenele să fie blocate sau înlocuite cu alte scene (Control parental). PASSWORD t: Introduceţi o parolă din 4 cifre, utilizând butoanele numerice. De asemenea, utilizaţi acest meniu pentru a schimba parola. Control parental (redare limitată) Puteţi seta un nivel de limitare a redării. 1 Selectaţi „PLAYER t”, apoi apăsaţi ENTER. Introduceţi sau reintroduceţi parola formată din 4 cifre, apoi apăsaţi ENTER. 2 Apăsaţi X/x pentru a selecta „STANDARD”, apoi apăsaţi ENTER. Apăsaţi X/x pentru a selecta o porţiune, apoi apăsaţi ENTER. Când selectaţi „OTHERS t”, selectaţi și introduceţi un cod standard. Consultaţi „PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST” de la sfârșitul acestui manual. 3 Apăsaţi X/x pentru a selecta „LEVEL”, apoi apăsaţi ENTER. Apăsaţi X/x pentru a selecta nivelul, apoi apăsaţi ENTER. Setarea de control parental este finalizată. Cu cât valoarea este mai redusă, cu atât limitarea este mai strictă. Pentru a dezactiva funcţia de control parental, setaţi „LEVEL” la „OFF”. Dacă uitaţi parola, introduceţi „199703” în caseta de parolă, apăsaţi ENTER și apoi introduceţi o nouă parolă din 4 cifre. SETUP QUICK: Utilizaţi Configurare rapidă pentru a alege limba dorită a afișajului de pe ecran, raportul de aspect al televizorului și semnalul de ieșire audio. CUSTOM: În afara setării Configurare rapidă, puteţi regla și alte setări (pagina 8). RESET: Readuce setările din „SETUP” la valoarea implicită. ZOOM* 2 Mărește imaginea de până la patru ori dimensiunea originală, derulaţi utilizând C/X/x/c. ANGLE Modifică unghiul. CUSTOM PICTURE MODE Selectează calitatea imaginii care corespunde cel mai bine programului urmărit. STANDARD: Afișează o imagine standard. DYNAMIC: Produce o imagine dinamică prin creșterea contrastului imaginii și a intensităţii culorii. CINEMA: Îmbunătăţește detaliile din zonele întunecate prin creșterea nivelului de negru. MEMORY t: Reglează imaginea la un nivel de detaliere suplimentar. SHARPNESS Scoate în evidenţă conturul imaginii pentru a produce o imagine mai clară. OFF: Anulează această opţiune. 1: Îmbunătăţește conturul. 2: Îmbunătăţește conturul mai mult decât opţiunea 1. * 1 numai la modelele DVP-SR350 * 2 Pentru a reveni la redarea normală, selectaţi „OFF” sau apăsaţi CLEAR. * 3 Modul redare este anulat: – la deschiderea tăvii de discuri. – la oprirea playerului. ◆Elemente pentru discurile DATA sau USB (numai la modelele DVP-SR350) Opţiune Nume element, Funcţie ALBUM Selectează albumul care conţine fișierele muzică și foto care urmează a fi redate. FILE Selectează fișierul foto care urmează a fi redat. ALBUM Selectează albumul care conţine fișierul video ce urmează a fi redat. FILE Selectează fișierul video care urmează a fi redat. DATE Afișează data la care a fost realizată imaginea cu ajutorul unei camere digitale. ,continuare 5 RO