Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Danois

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Danois

Bedieningsmenuscherm

Bedieningsmenuscherm Gebruik het bedieningsmenuscherm om een functie te selecteren en de bijbehorende informatie te bekijken. Druk op DISPLAY. Om de weergave van het bedieningsmenuscherm te wijzigen, drukt u nogmaals op DISPLAY. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 Afspelen UIT UIT INSTEL. AAN D Speelduur H Melding Menulijst Item 4 NL PROGRAMMEREN ENTER Stoppen: DISPLAY A Items in het bedieningsmenu PLAY DVD VIDEO B Momenteel weergegeven titel/Totaal aantal titels C Momenteel weergegeven hoofdstuk/ Totaal aantal hoofdstukken E Geselecteerd mediatype F Afspeelstatus G Pictogram geselecteerd item/menuopties I Geselecteerd item in het bedieningsmenu Itemnaam, functie TITEL/SCENE/MUZIEKSTUK HOOFDSTUK/INDEX MUZIEKSTUK Om de titel, de scène, het muziekstuk, het hoofdstuk of de index te kiezen voor afspelen. TIJD/TEKST Om verstreken en resterende speelduur te controleren. Om de tijdcode voor het zoeken naar beeld en muziek in te voeren (alleen DVD- en Xvidbestanden). DISC/USB* 1 Hiermee selecteert u "USB" of de af te spelen "DISC". TOPMENU/MENU (enkel DVD VIDEO) TOPMENU: Geeft het hoofdmenu weer. MENU: Geeft het menu weer. REC TO USB* 1 Ript een CD of kopieert foto-, muziek- en videobestanden naar een USB-apparaat (pagina 7). ORIGINAL/PLAY LIST Om het type titels (DVD-VR-modus) te kiezen dat u wilt afspelen: ORIGINAL of een bewerkte PLAY LIST. PROGRAMMEREN* 2, * 3 Om de afspeelvolgorde van titels, hoofdstukken of muziekstukken te kiezen. 1 Selecteer "INSTEL. t", druk dan op ENTER en selecteer de titel (T), het hoofdstuk (C) of de track (T) die u wilt programmeren en druk op ENTER. 2 Herhaal de selectie van de titel, het hoofdstuk of het muziekstuk. 3 Druk op N. SHUFFLE* 2, * 3 Om titels, hoofdstukken of muziekstukken af te spelen in willekeurige volgorde. HERHALEN* 2, * 3 Speelt alle titels/muziekstukken/albums of een enkel(e) titel/hoofdstuk/muziekstuk/album/ bestand herhaaldelijk af. A-B HERHALEN* 2, * 3 Om de stukken aan te duiden die u herhaaldelijk wilt afspelen. 1 Tijdens het afspelen selecteert u "INSTEL.t", waarna u op ENTER drukt. De instelbalk "A-B HERHALEN" verschijnt. 2 Wanneer u het beginpunt (punt A) heeft gevonden, drukt u op ENTER. 3 Wanneer u het eindpunt heeft bereikt (punt B), drukt u nogmaals op ENTER.

KINDERBEVEILIGING Om afspelen op deze speler te verhinderen. SPELER t: Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes kunnen zijn vergrendeld of vervangen door andere scènes (Kinderbeveiliging). WACHTWOORD t: Voer een 4-cijferig wachtwoord in met de cijfertoetsen. Gebruik dit menu ook om het wachtwoord te wijzigen. Kinderbeveiliging (beperkte weergave) U kunt een beperkingsniveau voor het afspelen instellen. 1 Selecteer "SPELER t" en druk op ENTER. Voer uw 4-cijferig wachtwoord (opnieuw) in en druk op ENTER. 2 Druk op X/x om "STANDAARD" te selecteren en druk op ENTER. Druk op X/x om een gebied te selecteren en druk op ENTER. Wanneer u "ANDERE t" selecteert, selecteert en voert u een standaardcode in. Zie "PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST" aan het einde van deze handleiding. 3 Druk op X/x om "NIVEAU" te selecteren en druk op ENTER. Druk op X/x om het niveau te selecteren en druk op ENTER. De instelling voor de kinderbeveiliging is voltooid. Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking. Om de functie kinderbeveiliging uit te schakelen, stelt u "NIVEAU" in op "UIT". Als u uw wachtwoord bent vergeten, voert u "199703" in in het wachtwoordvak, druk op ENTER en geef vervolgens een nieuw 4-cijferig wachtwoord in. INSTELLING SNEL: Gebruik Snelle instelling om de taal voor het bedieningsmenu, de breedte-/ hoogteverhouding van het televisiescherm en het geluidssignaal te selecteren. VOLLEDIG: Behalve Snelle instelling kunt u nog diverse andere instellingen verrichten (pagina 8). HERSTELLEN: Om de instellingen van "INSTELLING" te herstellen. ZOOMEN* 2 U kunt het beeld tot maximaal 4 keer de normale grootte vergroten en bladeren met C/X/x/c. HOEK Wijzigt de hoek. INDIVIDUELE BEELDREGELING Selecteert de beeldkwaliteit die het geschiktst is voor het programma dat u bekijkt. STANDAARD: Toont een standaardbeeld. DYNAMISCH: Toont een dynamisch beeld door het beeldcontrast en de kleurintensiteit te vergroten. CINEMA: Verbetert details in donkere gebieden door het zwartniveau te vergroten. GEHEUGEN t: Past het beeld gedetailleerder aan. SCHERPTE Om de beeldranden te accentueren voor een scherper beeld. UIT: Annuleert deze optie. 1: Verbetert de omtrek. 2: Verbetert de omtrek nog meer dan 1. * 1 Enkel DVP-SR350 * 2 Om terug te keren naar de normale weergave selecteert u "UIT" of drukt u op CLEAR. * 3 De weergavemodus wordt geannuleerd wanneer: – u de disclade opent. – u de speler uitschakelt. ◆Items voor DATA-discs of USB (enkel DVP-SR350) Item Itemnaam, functie ALBUM Selecteert het album dat de af te spelen muzieken fotobestanden bevat. BESTAND Selecteert het fotobestand dat u wilt afspelen. ALBUM Selecteert het album met het af te spelen videobestand. BESTAND Selecteert het videobestand dat u wilt afspelen. DATUM Om de datum weer te geven waarop de foto is gemaakt met de digitale camera. INTERVAL* Om aan te geven hoe lang de beelden moeten worden weergegeven. ,wordt vervolgd 5 NL