Views
7 months ago

Sony VGN-NS11SR - VGN-NS11SR Documents de garantie Finlandais

Sony VGN-NS11SR - VGN-NS11SR Documents de garantie Finlandais

4-115-787-91.book Page

4-115-787-91.book Page 46 Tuesday, July 29, 2008 3:14 PM ! Forkert håndtering af batteriet kan medføre brandfare eller kemisk forbrænding. Batteriet må ikke skilles ad, udsættes for temperaturer over 60 °C eller antændes. ! Et batteri må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type som det, der anbefales af producenten. ! Opbevares utilgængeligt for børn. ! Batteriet skal efter endt driftstid bortskaffes korrekt. ! I nogle lande/områder er bortskaffelse af batterier sammen med husholdningsaffald eller industriaffald ikke tilladt. Brug venligst det offentlige indsamlingssystem. Gælder kun for VAIO-notebook: Bortskaffelse af lithium-batterier ! Brug ikke beskadigede eller utætte lithium-batterier. Bortskaf dem omgående og på korrekt vis. ! Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet ikke udskiftes korrekt. Et batteri må kun udskiftes med et batteri af samme eller tilsvarende type som det, der anbefales af producenten. ! Forkert behandling af batteriet i dette produkt kan medføre risiko for brand eller kemisk forbrænding. Batteriet må ikke skilles ad, udsættes for temperaturer over 60 °C eller antændes. ! Brugte batterier skal bortskaffes omgående og på korrekt vis. ! Opbevares utilgængeligt for børn. ! I nogle lande/områder er bortskaffelse af lithium-batterier sammen med husholdningsaffald eller industriaffald ikke tilladt. ! Brug venligst det offentlige indsamlingssystem. Bortskaffelse af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (Gælder indenfor EU og i andre europæiske lande med separat indsamlingssystem.) Hvis dette symbol optræder på produktet eller på emballagen, betyder det, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på den relevante genbrugsstation eller det aktuelle opsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Ved at sørge for, at dette produkt bliver korrekt bortskaffet, er du med til at modvirke de mulige negative miljømæssige og helbredsmæssige konsekvenser, som en ukorrekt affaldshåndtering af dette produkt kan forårsage. Genbrug af materialer vil hjælpe med til at bevare de naturlige ressourcer. Du bedes venligst kontakte dit lokale kommunekontor, din lokale renovationsservice eller den forretning hvor du købte dit produkt, for at få yderligere information om genbrug af dette produkt. Bortskaffelse af brugte batterier (gælder indenfor EU og i andre europæiske lande med separat indsamlingssystem) Begge de symboler som er vist her kan optræde på batteriet eller på emballagen for at vise, at det batteri som leveres med dette produkt ikke skal bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. elle Ved at sørge for, at disse batterier bliver korrekt bortskaffet, er du med Pb til at modvirke de mulige negative miljømæssige og helbredsmæssige konsekvenser, som en ukorrekt affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genbrug af materialer vil hjælpe med til at bevare de naturlige ressourcer. I de tilfælde hvor der er tale om produkter som af sikkerhedsmæssige, ydelsesmæssige eller af dataintegritetsmæssige årsager kræver en permanent tilslutning til et indbygget batteri, bør dette batteri udelukkende udskiftes af kvalificeret servicepersonale. For at sikre at batteriet bliver håndteret korrekt, skal produktet afleveres til den relevante genbrugsstation/ opsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr efter endt driftstid. Se venligst afsnittet om hvordan man sikkert fjerner batteriet fra produktet ved alle andre batterier. Aflever batteriet på det relevante opsamlingssted til genbrug af brugte batterier. Du bedes venligst kontakte dit lokale kommunekontor, din lokale renovationsservice eller den forretning hvor du købte dit produkt, for at få yderligere information om genbrug af dette produkt eller batteri. 46

4-115-787-91.book Page 47 Tuesday, July 29, 2008 3:14 PM Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan Den bemyndigede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For anliggender der vedrører service eller garanti, bedes du henvende dig på de adresser som der er listet i de separate service- og garantidokumenter. CLASS 1 LASER PRODUCT TO EN 60825-1 Gælder kun for PCG-6Y2M og PCG-6Y4M Findes i bunden af PCG-6Y2M og PCG-6Y4M: Findes i batterihuset på PCG-6Y2M og PCG-6Y4M: 47