Views
8 months ago

Sony VGN-NS11SR - VGN-NS11SR Documents de garantie Hongrois

Sony VGN-NS11SR - VGN-NS11SR Documents de garantie Hongrois

4-115-794-21.book Page

4-115-794-21.book Page 26 Wednesday, July 30, 2008 3:23 PM За всички останали батерии, мля да прегледате секцията отнасяща се до това как да демонтираме безопасно батерийте от продукта. Предавайте батерийте на съответните пунктове за събиране и рециклиране на изтощени батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля влезте в контакт с местния граждански офис, с фирмата третираща домашните отпадъци или с магазина където сте купили продукта. Производител на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Оторизиран Представител за EMC и бпродуктовата безопасност е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За каквото и да е обслужване или гаранция моля да се обърнете към адресите дадени в отделните сервизни и гаранционни документи. CLASS 1 LASER PRODUCT TO EN 60825-1 PCG-6Y2M и PCG-6Y4M Разположен на задния панел на PCG-6Y2M и PCG-6Y4M: Разположен вътре в отделението за батерии на PCG-6Y2M и PCG-6Y4M: 26

4-115-794-21.book Page 27 Wednesday, July 30, 2008 3:23 PM Ръководство за работа с модема (само за модели с вграден модем) Вътрешен модем С настоящото Sony декларира че модема вграден във Вашия компютър VAIO е в съответствие с главните изисквания и съответните други разпоредби на Европейската Директива 1999/5/EC. Този вътрешен модем е проектиран да се използва за обмен на данни и факсоова комуникация ползвайки сигнали DTMF (Dual Tone Multi Frequency) (tone dialing) в PSTN (Public Switched Telephone Network) мрежи в следните страни: Австрия, Белгия, България, Чешка Република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция и Обединено Кралство. 27