Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Slovaque

"Nettverksbasert

"Nettverksbasert kanalsøk": Utfører en skanning i transponderne i et nettverk (såkalt NIT-skanning). Fordi "Nettverksbasert kanalsøk" er raskere enn "Fullt kanalsøk", anbefales dette alternativet ved innstilling av et kjent nettverk (normalt forbundet med en satellitt). Det må spesifiseres en transponder som nettverksinformasjonen (andre transpondere) skal hentes fra. Tidligere innstilte kanaler blir fjernet. "Søk etter nye tjenester": – Stiller inn på én enkelt transponder. – Dette er et trinnvis søk, og bør brukes hvis en ny transponder blir montert på satellittmottakeren. – Tidligere innstilte kanaler blir beholdt, og nye kanaler som blir funnet blir lagt til på slutten av kanallisten for satellittforbindelsen. ~ • "Søk etter nye tjenester" er ikke tilgjengelig når første oppsett utføres. 3 "Transponder": I "Nettverksbasert kanalsøk" og "Søk etter nye tjenester" kan du angi transponderinnstillingene manuelt. 4 "Avanserte innstillinger": Brukes til detaljert oppsett av søkeinnstillingene for å finne tjenester du vil stille inn. Automatisk kanalinnstilling: Hvis du velger "Kabel", anbefaler vi at du velger "Hurtig kanalsøk" for hurtig kanalsøk. Still inn "Frekvens" og "Nettverks-ID" i henhold til informasjonen fra kabelleverandøren. Hvis ingen kanaler blir funnet med "Hurtig kanalsøk", prøver du "Fullt kanalsøk" (selv om det kan ta litt tid). ~ • "Fullt kanalsøk" er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av region/land. For en liste over kompatible kabeltilbydere, besøk vårt støttenettsted: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Kanalsortering: Endrer rekkefølgen på kanalene som er lagret i TV-en. 10 NO 1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil flytte til den nye posisjonen, trykk så på . 2 Trykk F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, trykk så på . ~ • For satellittkanaler velger du "Satellitt kanalsortering" i "Digital innstilling" under "Innstillinger" for å endre rekkefølgen på satellittkanaler med samme fremgangsmåte som over, når det første oppsettet er fullført. • Du kan også stille inn kanalene manuelt. Demontere bordstativet fra TV-en ~ • Fjern skruene etter pilmerket på TV-en. • Bordstativet må ikke fjernes av andre årsaker enn montering av tilsvarende tilbehør på TV-en. • Sørg for at TV-en står i en vertikal posisjon før den slås på. TV-en må ikke slås på med LCDskjermen vendt ned da dette kan føre til en ujevn bildeoppstilling. For KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 For KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 Festebrakett

Se på TV Se programmer 1 Slå på TV-en. GUIDE 2 1 Slå på bryteren ENERGY SAVING SWITCH (z). 2 Trykk 1 på TV-en for å slå TV-en på. Se på TV OPTIONS 2 Velg en innstilling. HOME 3 Velg en TV-kanal. 3 Bruke Digital Electronic Programme Guide Trykk GUIDE i digital modus for å vise programveiledningen. z • Knappene for tallet 5, N, PROG + og AUDIO på fjernkontrollen har en merkbar forhøyning. Du kan bruke disse forhøyningene til hjelp ved betjening av TV-en. Bruke TV-ens funksjoner HOME-knappen Trykk for å vise ulike operasjoner og stille inn skjermbilder. OPTIONS-knappen Trykk for å vise praktiske funksjoner ut fra gjeldende signal eller innhold. Bilde Lyd BRAVIA ENGINE 3 PRO Legg til Favoritter Lås/Lås opp PAP Motionflow Innsovningsti. Hodetelefonvolum Høyttaler Systeminformasjon (Fortsatt) 11 NO