Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Tchèque

Brug i-Manual 1

Brug i-Manual 1 Betjeningsvejledningerne er indbygget i dit BRAVIA TV og kan vises på skærmen. Du kan gennemse din i-Manual hver gang, du har brug for at finde et udvalg af praktiske funktioner. 1 Tryk på i-MANUAL. 2 2 Tryk på G/g/F/f/ for at vælge elementer. Velkommen til i-Manual Funktioner for "BRAVIA"-tv Brug af tv'et Brug af menuen Home Underholdning med tilsluttet udstyr Beskrivelse af dele Fejlfinding Indeks x Velkommen til i-Manual x Funktioner for "BRAVIA"-tv x Brug af tv'et Introducerer praktiske funktioner såsom EPG Guide, Foretrukne osv. x Brug af menuen Home Tilpas dine tv-indstillinger osv. x Underholdning med tilsluttet udstyr Introducerer, hvordan ekstraudstyr tilsluttes. x Beskrivelse af dele x Fejlfinding Find løsninger til dine problemer. x Indeks ~ • Billeder og illustrationer kan variere fra det, der vises på skærmen. 12 DK

Yderligere oplysninger Fejlfinding Kontroller, om indikatoren 1 (standby) blinker rødt. Når indikatoren 1 (standby) blinker Selvdiagnosefunktionen er aktiveret. 1 Tæl, hvor mange gange indikatoren 1 (standby) blinker mellem hvert 3-sekunders interval. For eksempel kan indikatoren blinke tre gange, slukke i tre sekunder, så blinke igen tre gange. 2 Tryk på 1 på tv'et for at slukke det, fjern strømkablet, og kontakt en forhandler eller et Sony-servicecenter, og oplys indikatorens blinkemønster (antal blink). Når indikatoren 1 (standby) ikke blinker 1 Læs punkterne i skemaerne nedenfor. (Se også under "Fejlfinding" i i-Manual.) 2 Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses af en autoriseret servicetekniker. Tilstand Billede Der er intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd. Små, sorte prikker og/eller lyse prikker på skærmen. Generelt Der kan ikke tændes for tv'et. Nogle programmer kan der ikke stilles ind på. Tv'et slukker automatisk (det skifter til standby). Fjernbetjeningen virker ikke. Adgangskoden til "Børnelås" er glemt. Tv'ets omgivelser bliver varme. Beskrivelse/løsningsforslag • Kontroller antennen/kabelforbindelsen. • Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på 1 på tv'et. • Hvis 1 (standby)-indikatoren lyser rødt, skal du trykke på TV "/1. • Skærmen består af pixel. Det er ikke en fejl, at der vises meget små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på skærmen. • Kontroller, om ENERGY SAVING SWITCH er tændt (z). • Kontroller antennen eller parabolen. • Satellitkablet kan være kortsluttet, eller der er tilslutningsproblemer med kablet. Kontroller kablet og tilslutningen, og sluk derefter tv'et på hovedkontakten tænd / sluk, og tænd det igen. • Den indtastede frekvens er uden for området. Kontakt selskabet bag satellitudsendelsen. • Kontroller, om "Sleeptimer" er aktiveret, eller bekræft indstillingen "Varighed" for "Aut. tænd". • Kontroller, om "Standby for passivt tv" er aktiveret. • Udskift batterierne. • Dit tv kan være i synkroniseringstilstand. Tryk på SYNC MENU, vælg "Tv-styring", og vælg derefter "Home (menu)" eller "Funktioner" for at styre tv'et. • Indtast 9999 for PIN-kode. (PIN-kode 9999 accepteres altid.) • Når tv'et bruges i en længere periode, bliver tv'ets omgivelser varme. Du kan mærke, at det er varmt ved at berøre det med hånden. Yderligere oplysninger 13 DK