Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Tchèque

~ • Ak chcete

~ • Ak chcete znížiť spotrebu energie – ak znížite nastavenie podsvietenia (jas obrazovky), spotreba energie sa zníži. – „Eko“ nastavenia (napr. „Šetrič energie“, „Pohotovostný režim TV“) vám pomôžu znížiť spotrebu energie a usporiť tak peniaze znížením účtu za elektrickú energiu. – keď TV prijímač vypnete pomocou prepínača ENERGY SAVING SWITCH (iba niektoré modely), spotreba energie bude takmer nulová. Dizajn a technické parametre sa môžu zmeniť bez ohlásenia. 18 SK

Inštalácia príslušenstva (montážna/závesná konzola na stenu) Pre zákazníkov: Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu televízora vykonali predajcovia Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho nainštalovať sami. Pre predajcov a dodávateľov Sony: Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti. Váš televízny prijímač môžete nainštalovať pomocou Montážnej konzoly na stenu SU-WL500 (len modely KDL-55NX815, KDL-46/40NX715)/SU-WL700 alebo Závesnej konzoly na stenu SU-WH500 (predáva sa samostatne). • Postupujte podľa Návodu dodaného s Montážnou konzolou na stenu alebo Závesnou konzolou na stenu, aby ste správne vykonali inštaláciu. • Pozrite si časť „Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača“ (v tejto príručke). Nezabudnite odstrani. spoj po odpojeni stojana na televizor od TV prijima.a. (len modely KDL-55NX815, KDL-46/40NX715) Ďalšie informácie Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Najmä je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť TV. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nevhodným narábaním alebo nesprávnou inštaláciou. SU-WL500 (len modely KDL-55NX815, KDL-46/40NX715) Skrutka (+PSW6 × 16) Montážny hák Mäkká handrička ~ • Pripevnite montážny hák pomocou štyroch skrutiek +PSW6 × 16 dodávaných spolu s Montážnou konzolou na stenu. (Pokračovanie) 19 SK