Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

Johdanto Kiitos, että

Johdanto Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää televisiota. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen turvallisuuden ja EMC hyväksyjä on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony huoltoon. Digitaalisen television toimintaan liittyviä huomautuksia • Digitaaliseen televisioon ( ) liittyvät toiminnot toimivat ainoastaan maissa tai alueilla, joissa lähetetään digitaalisia maanpäällisiä signaaleja DVB-T (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) tai joissa on käytettävissä yhteensopiva DVB-C (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) -kaapelipalvelu. Tarkista jälleenmyyjältäsi, ovatko DVB-Tsignaalit käytettävissä asuinpaikkakunnallasi tai kysy kaapeli- TV:n palveluntarjoajalta, onko DVB-Ckaapelipalvelu yhteensopiva tämän television kanssa. • Kaapeli-TV:n palveluntarjoaja voi veloittaa tarjoamistaan palveluista, ja sinun on mahdollisesti sitouduttava palveluntarjoajan liiketoiminnan ehtojen noudattamiseen. • Tämä televisio noudattaa DVB-T- ja DVB-C-signaaleiden määrityksiä, mutta yhteensopivuutta tulevien digitaalisten maanpäällisten DVB-T-lähetysten ja digitaalisten DVB-C-kaapelilähetysten kanssa ei taata. • Jotkin digitaalisen television toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla alueilla, ja DVB- C-kaapeli ei välttämättä toimi oikein kaikkien palveluntarjoajien kanssa. • Vain KDL-NX81x- ja NX71x-sarjat tukevat Divx ® :ää. Tuettujen kaapeli-TV:n palveluntarjoajien luettelo löytyy Internet-tukisivultamme http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/ ~ • Seinäasennustelineen asennusohjeet löytyvät tämän television käyttöohjeesta. • Tämän käyttöohjeen sisältämät kuvat ovat KDL-40NX805-mallista, ellei toisin ole mainittu. • Tämän käyttöohjeen sisältämät kaukosäätimen kuvat ovat RM-ED030- mallista, ellei toisin ole mainittu. Tuotemerkit on DVB Projectin rekisteröity tuotemerkki. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DLNA ® , DLNA-logo ja DLNA CERTIFIED ® ovat Digital Living Network Alliancen tuotemerkkejä, palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä. DivX ® on DivX, Inc:n kehittämä videotiedostojen pakkaustekniikka. 2 FI DivX ® , DivX Certified ® ja näihin liittyvät logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX ® on DivX, Inc:n luoma digitaalinen videotiedostomuoto. Tämä on virallinen DivX Certified -laite, jolla voidaan toistaa DivX-videoita. Osoitteessa www.divx.com on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit muuntaa tiedostosi DivX-videoiksi. TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND -TOIMINNOSTA: Tämä DivX Certified ® -laite täytyy rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Voit luoda rekisteröintitunnuksen laitteen asennusvalikon DivX VOD -osassa. Suorita rekisteröinti loppuun koodin avulla osoitteessa vod.divx.com, niin saat lisätietoja DivX VOD -palvelusta. Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratories -yhtiön tuotemerkkejä. ”BRAVIA” ja ovat Sony Corporationin tuotemerkkejä. ”XMB” ja ”xrossmediabar” ovat Sony Corporationin ja Sony Computer Entertainment Inc:n tuotemerkkejä. DiSEqC on EUTELSATin tavaramerkki. Langattomaan signaaliin liittyvä huomautus 1. Sony ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten määräysten mukainen. R&TTE-direktiivin edellyttämän yhdenmukaisuusilmoituksen saa seuraavasta URL-osoitteesta. http://www.compliance.sony.de/ 2. Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa. Langatonta televisiojärjestelmää voi käyttää seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. Tätä järjestelmää ei saa käyttää muissa kuin mainituissa Euroopan maissa. Langaton televisiojärjestelmä - säädöstiedot Italiassa oleville asiakkaille s yksityistä käyttöä säätelee 1.8.2003 annetun asetuksen artikla 259 (”sähköistä viestintää koskevat määräykset”). Erityisesti artikla 104 osoittaa, milloin käyttö edellyttää viranomaisilta ennakkoon haettavaa lupaa, ja artikla 105 osoittaa, milloin käyttö on vapaata; s yleisölle tarjottavaa RLAN-yhteyttä tietoliikenneverkkoihin ja -palveluihin (esimerkiksi langattomaan televisiojärjestelmään) säätelee sähköistä viestintää koskeviin määräyksiin liittyvä, 28.5.2003 annetun ministeriön päätöksen artikla 25 (sähköisten tietoliikenneverkkojen ja -palvelujen lupakäytäntö) muutoksineen s yksityistä käyttöä säätelee 12.7.2007 annettu ministeriön päätös Norjassa oleville asiakkaille Tämän radiolaitteen käyttö on kielletty Svalbardissa alle 20 kilometrin säteellä Ny-Ålesundin keskipisteestä. Kyproksessa oleville asiakkaille Käyttäjän on rekisteröitävä RLAN-laitteet (tai WAS- tai Wi-Fi-laitteet) viestintäministeriössä (P.I. 365/2008 ja P.I. 267/2007). P.I. 365/2008 on vuoden 2008 radioviestintäasetus (asemaluokat, joissa tarvitaan valtuutus ja joissa tulee rekisteröityä). P.I. 267/2007 on yleinen valtuutus radiotaajuuksien käyttöön Radio Local area Network - verkoissa ja Wireless Access System -järjestelmissä, mukaan lukien Radio Local Area Network -verkot (WAS/RLAN). Ranskassa oleville asiakkaille Tämän digitaalisen LCD-väritelevision WLAN-ominaisuutta (WiFi) tulee käyttää vain rakennusten sisätiloissa. Tämän digitaalisen LCD-väritelevision WLANominaisuuden (WiFi) käyttö rakennusten ulkopuolella on kielletty Ranskan alueella. Varmista, että tämän digitaalisen LCDväritelevision WLAN-ominaisuus (WiFi) on kytketty pois päältä, ennen kuin laitetta käytetään rakennusten ulkopuolella. (Päätöksen 2002-1009 artikla ja päätöksen 03-908 radiotaajuuksien käyttörajoituksia koskeva artikla muutoksineen.) Tunnistemerkintöjen sijainti Mallinumerotiedot ja jännitemerkintä (asianmukaisten turvasäännösten mukaisesti) sijaitsevat television takaosassa. KDL-NX805-sarjan malleissa tiedot löytyvät pohjasuojan alta.

Sisällysluettelo Lisävarusteiden tarkistaminen .......................................................................................................4 Paristojen asentaminen kaukosäätimeen ......................................................................................4 Asentaminen Pöytäjalustan kiinnittäminen ..........................................................................................................5 Antennin, digisovittimen tai tallentimen (esim. DVD-tallentimen) kytkeminen ...............................7 Television kaatumisen estäminen..................................................................................................8 Kaapeleiden niputtaminen .............................................................................................................8 Alkuasetusten määrittäminen.........................................................................................................9 Pöytäjalustan irrottaminen televisiosta.........................................................................................10 TV:n katselu Ohjelmien katseleminen...............................................................................................................11 Television toimintojen käyttäminen..............................................................................................11 i-Manual-oppaan käyttäminen......................................................................................................12 Lisätietoja Vianmääritys ................................................................................................................................13 Tekniset tiedot..............................................................................................................................14 Lisävarusteiden asentaminen (seinäasennuskiinnitin/seinäkiinnike) ...........................................17 Turvallisuusohjeet ........................................................................................................................23 Varotoimenpiteet..........................................................................................................................24 • BRAVIA-televisiosi sisältää käyttöohjeet. Lisätietoja oppaan käytöstä on kohdassa ”i-Manual-oppaan käyttäminen” (sivu 12). • Ennen kuin käytät televisiota, lue kohta ”Turvallisuusohjeet” (sivu 23). Säilytä tämä käyttöopas vastaisen varalle. 3 FI FI