Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

Sprawdzanie akcesoriów

Sprawdzanie akcesoriów Wkładanie baterii do pilota Dotyczy wszystkich modeli Pilot (1) Baterie AAA (typu R3) (2) Podstawa (1)* Dotyczy modeli KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 Przewód zasilający (1) Uchwyt do kabli (1) Tylna obudowa podstawy (1) Czarne podkładki dystansowe (4) (tylko model KDL-52/40NX805). Śruby mocujące do podstawy (M5 × 16) (4) Śruby mocujące do podstawy (M5 × 16) (4) (dotyczy tylko modeli KDL-40NX805 i KDL-40NX705) 1 Zdejmij folię ochronną. 2 Dociśnij obudowę i przesuń ją do przodu. Dotyczy modeli KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 Klucz imbusowy (1) Śruby mocujące do podstawy (4) (dotyczy tylko modeli KDL-55NX815 i KDL-46NX715) Śruby mocujące do podstawy (2) (dotyczy tylko modelu KDL-40NX715) Adapter SCART (1) * Rozmontowano (nie dotyczy modeli KDL-52NX805 i KDL-46NX705). Instrukcję montażu podstawy zawiera dołączona broszura. 4 PL

Instalacja Mocowanie podstawy Aby uzyskać instrukcje na temat prawidłowego mocowania w przypadku niektórych modeli telewizorów, należy skorzystać z dostarczonej ulotki dotyczącej podstawy. ~ • Aby zapewnić najlepszą jakość obrazu, nie należy wystawiać ekranu na bezpośrednie oświetlenie lub działanie promieni słonecznych. • Jeśli telewizor został przeniesiony bezpośrednio z zimnego do ciepłego otoczenia, ustawiony w bardzo wilgotnym pomieszczeniu lub ustawiony w pomieszczeniu, w którym dopiero co zostało włączone ogrzewanie na powierzchni lub we wnętrzu telewizora może się skraplać para. W takim przypadku należy wyłączyć telewizor i poczekać do wyparowania skroplonej pary. Po tym czasie będzie można użyć telewizora. Jeśli para skropliła się między panelem szklanym i wyświetlaczem LCD, włącz telewizor. Para wyparuje po tym, gdy telewizor rozgrzeje się. 2 Zamocować telewizor do podstawy zgodnie z oznaczeniem strzałkami , przeprowadzając dostarczane śruby przez otwory montażowe. ~ • Jeśli pracuje się ze śrubokrętem elektrycznym, ustawić moment obrotowy na ok. 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 3 Po dokręceniu wszystkich śrub przymocuj dostarczoną osłonę tylną stojaka do podstawy. Instalacja Dotyczy modeli KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 1 Umieścić telewizor na podstawie. (c.d.) 5 PL