Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

* 1 Podany pobór mocy w

* 1 Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany po zakończeniu wykonywania przez odbiornik TV wymaganych procesów wewnętrznych. * 2 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku ~ • W celu oszczędności energii – zmniejszenie wartości ustawienia podświetlenia (jasności ekranu) powoduje zmniejszenie zużycia energii. – ustawienia „Eco” (np. „Oszczędzanie energii”, „Tryb czuwania po bezczynności.”) pomagają w zmniejszeniu poboru energii i, co za tym idzie, wysokości rachunków za prąd. – po wyłączeniu telewizora przy użyciu przełącznika ENERGY SAVING SWITCH (tylko w niektórych modelach) zużycie energii jest prawie zerowe. Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. 18 PL

Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny/ wspornik do montażu na ścianie) Informacja dla Klientów: Dla ochrony tego produktu i ze względów bezpieczeństwa Sony zaleca, aby instalacja telewizora została wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych wykonawców. Nie należy własnoręcznie wykonywać instalacji telewizora. Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców: Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymogów bezpieczeństwa podczas instalacji, okresowych przeglądów i konserwacji tego produktu. Telewizor można zamontować przy użyciu uchwytu ściennego SU-WL500 (tylko w modelach KDL-55NX815, KDL-46/40NX715)/SU-WL700 lub wspornika do montażu na ścianie SU-WH500 (sprzedawanego oddzielnie). • Informacje na temat prawidłowego instalowania uchwytu ściennego lub wspornika do montażu na ścianie znajdują się w jego instrukcji obsługi. • Patrz rozdział „Odkręcanie podstawy od odbiornika TV” (w tej instrukcji). Gdy podstawa nie jest przymocowana do odbiornika TV, pamiętaj o odłączeniu łącznika. (dotyczy wyłącznie modeli KDL-55NX815, KDL-46/40NX715) Do instalacji tego produktu niezbędne są dostateczne kwalifikacje, aby określić czy ściana wytrzyma obciążenie związane z ciężarem zainstalowanego na niej odbiornika TV. Należy powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom przymocowanie tego produktu do ściany oraz zwracać szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa podczas instalacji. Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub ciała powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub nieprawidłowej instalacji. Informacje dodatkowe SU-WL500 (tylko w modelach KDL-55NX815, KDL-46/40NX715) Śruba (+PSW6 × 16) Hak Miękka szmatka ~ • Przymocuj hak przy użyciu czterech śrub +PSW6 × 16 dołączonych do uchwytu ściennego. (c.d.) 19 PL