Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie Riešenie problémov Skontrolujte, či kontrolka 1 (pohotovostný režim) bliká červeno. Keď kontrolka 1 (pohotovostný režim) bliká Bola aktivovaná funkcia autodiagnostiky. 1 Zrátajte, koľkokrát blikne kontrolka 1 (pohotovostný režim) medzi jednotlivými trojsekundovými prestávkami. Kontrolka môže napríklad trikrát zablikať, potom na tri sekundy zhasnúť a potom znovu trikrát zablikať. 2 Vypnite televízny prijímač stlačením tlačidla 1, odpojte napájací kábel a oznámte predajcovi alebo servisnému stredisku spoločnosti Sony, ako bliká kontrolka (počet bliknutí). Keď kontrolka 1 (pohotovostný režim) nebliká 1 Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke. (Prečítajte si aj časť „Riešenie problémov“ v príručke i-Manual.) 2 Ak problém pretrváva, odovzdajte svoj televízny prijímač do servisu. Stav Vysvetlenie/riešenie Obraz Žiadny obraz (obrazovka • Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel. je tmavá) a žiadny zvuk. • Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky a stlačte tlačidlo 1 na televíznom prijímači. • Ak sa kontrolka 1 (pohotovostný režim) rozsvieti na červeno, stlačte tlačidlo TV "/1. Na obrazovke sa objavujú tmavé a/alebo jasné body. • Obrazovka sa skladá z pixlov. Drobné čierne a/alebo jasné body (pixle) na obrazovke nie sú príznakom chybnej funkcie. 14 SK

Stav Všeobecné Televízny prijímač sa nedá zapnúť. Niektoré programy sa nedajú naladit’ • Skontrolujte, či je zapnutý spínač ENERGY SAVING SWITCH (z). • Skontrolujte anténu, resp. parabolu. • Satelitný kábel môže mat’ skrat, alebo sú problémy s pripojením kábla. Skontrolujte kábel a jeho pripojenie, vypnite televízor siet’ovým vypínačom a znova ho zapnite. • Zadaná frekvencia je mimo dovolený rozsah. Problém konzultujte s vysielateľom satelitného programu. Televízny prijímač sa • Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač vypnutia“, automaticky vypína alebo potvrďte nastavenie „Trvanie“ funkcie „Časovač (televízny prijímač zapnutia“. prechádza do • Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Pohotovostný režim TV“. pohotovostného režimu). Diaľkový ovládač nefunguje. Zabudnuté heslo „Rodičovský zámok“. Okraj televízora sa zahrieva. Vysvetlenie/riešenie • Vymeňte batérie. • Televízor je možno v režime SYNC. Ak chcete ovládať televízor, stlačte tlačidlo SYNC MENU, vyberte možnosť „Ovládanie TV“ a potom „Domov (ponuka)“ alebo „Možnosti“. • Zadajte kód PIN 9999. (Kód PIN 9999 bude prijatý vždy.) • Keď sa televízor používa dlhšiu dobu, okraj televízora je teplejší. Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou. Ďalšie informácie 15 SK