Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Mode d'emploi Allemand

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Mode d'emploi Allemand

Tabel met

Tabel met installatie-afmetingen (SU-WL500) Middelpunt van het beeldscherm Modelnaam KDL- Afmetingen beeldscherm Afstand tot middelpunt beeldscherm Eenheid: cm Afstand voor iedere montagehoek Hoek (0°) Hoek (20°) A B C D E F G H 55NX81x 127,6 77,0 8,6 48,2 9,2 31,8 72,3 49,5 46NX71x 108,3 66,0 14,1 48,2 9,1 28,0 62,0 49,5 40NX71x 94,4 58,2 17,8 48,2 9,1 25,2 54,7 49,5 De waarden in bovenstaande tabel kunnen iets verschillen afhankelijk van de montage. WAARSCHUWING De muur waarop de tv wordt gemonteerd, moet sterk genoeg zijn om een gewicht te dragen dat minstens viermaal zo hoog is als dat van de tv. Raadpleeg "Specificaties" (pagina 14) voor het gewicht. Tabel/overzicht met de plaatsen van de schroeven en haak (SU-WL500) 55NX81x 46NX71x 40NX71x Modelnaam KDL- Plaats van de schroeven Plaats van de haak e, j b Plaats van de schroeven Bij het bevestigen van de montagehaak aan de tv. Plaats van de haak Bij het bevestigen van de tv aan de steun. a* b c* * Plaats "a" en "c" van de haak kunnen niet worden gebruikt voor de modellen. 18 NL

SU-WL700 ~ • Verwijder het bodempaneel en de beschermkap van de aansluitingen bij het bevestigen aan een muur (alleen KDL-52/40NX80x). • Gebruik zeker de zwarte vulringen die geleverd zijn bij de tv bij een bevestiging aan de muur (alleen KDL-52/40NX80x). 5 Sluit het bijgeleverde netsnoer aan. (5-1) (alleen KDL-52/40NX80x, KDL-46/40NX70x) Voorzorgsmaatregelen Bevestig de wandmontagesteun stevig aan de muur volgens de instructies in deze handleiding en de handleiding van de wandmontagesteun. De cijfers tussen haakjes wijzen op de installatiestappen in de gebruiksaanwijzing van de wandmontagesteun. 1 Controleer de onderdelen die geleverd zijn bij de wandmontagesteun (1). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de wandmontagesteun. 2 Kies de installatieplaats. (2-1) Raadpleeg de volgende "Tabel met installatie-afmetingen". Zorg voor voldoende ruimte tussen de tv, het plafond en uitstekende delen van de muur. 3 Bevestig de basissteun aan de muur. (2-2 door 3) Bepaal de posities van de schroeven op de muur en bevestig de basissteun. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de wandmontagesteun voor meer informatie. 4 Maak indien nodig de tafelstandaard los van de tv. (4-1) • Raadpleeg "De tafelstandaard van de televisie losmaken" (in deze handleiding) voor meer informatie. ~ • Bevestig het bodempaneel niet. 6 Plaats de vulringen (alleen KDL-52/ 40NX80x). 2 Plaats de vier vulringen (bijgeleverd). 1 Verwijder de vier schroeven en bewaar deze op een veilige plaats waar kinderen er niet bij kunnen. ~ • Wanneer u de tafelstandaard opnieuw bevestigt, schroeft u de vier schroeven (die u hebt verwijderd) vast in de oorspronkelijke openingen aan de achterzijde van de tv. 7 Bevestig de montagesteun en de vergrendelbeugel. (4-3 door 4-7) Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de wandmontagesteun. 8 Neem de papieren sjabloon bij de hand. (5-2) 1. Raadpleeg de volgende "Tabel met installatie-afmetingen" en markeer de vorm van de tv op de sjabloon. 2. Kleef de sjabloon aan de muur en volg hierbij de instructies in de handleiding van de wandmontagesteun. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de wandmontagesteun om te installatie te voltooien. (5-3 door 6) Overige informatie (Vervolg) 19 NL