Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Russe

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Russe

Television

Television asennusmittataulukko (SU-WL500) Ruudun keskipiste Mallinimi KDL- Näytön mitat Ruudun keskikohdan mitta Yksikkö: cm Pituudet kussakin asennuskulmassa Kulma (0°) Kulma (20°) A B C D E F G H 55NX815 127,6 77,0 8,6 48,2 9,2 31,8 72,3 49,5 46NX715 108,3 66,0 14,1 48,2 9,1 28,0 62,0 49,5 40NX715 94,4 58,2 17,8 48,2 9,1 25,2 54,7 49,5 Edellä olevan taulukon mitat voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan. VAROITUS Seinän on kestettävä asennettavan television painoon verrattuna vähintään nelinkertainen paino. Paino on ilmoitettu kohdassa ”Tekniset tiedot” (sivu 14). Ruuvien ja koukkujen sijaintikaavio/-taulukko (SU-WL500) 55NX815 46NX715 40NX715 Mallinimi KDL- Ruuvin paikka Koukun paikka e, j b Ruuvin paikka Kiinnitettäessä asennuskoukkua televisioon. Koukun paikka Asennettaessa televisiota pohjakiinnikkeeseen. b a* c* * Koukkujen paikkoja ”a” ja ”c” ei voi käyttää näissä malleissa. 18 FI

SU-WL700 ~ • Kun televisio kiinnitetään seinälle, pohjakansi ja liitinten kansi on irrotettava (vain KDL-52/ 40NX805). • Kun televisio kiinnitetään seinälle, on käytettävä mukana toimitettuja mustia välikappaleita (vain KDL-52/40NX805). 5 Kytke mukana toimitettu verkkovirtajohto. (5-1) (vain KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705) Turvallisuusohjeita Kiinnitä seinäasennuskiinnitin tukevasti seinään tässä oppaassa ja seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetussa oppaassa olevien ohjeiden mukaisesti. Sulkeissa olevat numerot viittaavat seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa oleviin asennusvaiheisiin. 1 Tarkista seinäasennuskiinnittimen (1) mukana toimitetut osat. Katso lisätietoja seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. 2 Valitse asennuspaikka. (2-1) Katso lisätietoja kohdasta ”Television asennusmittataulukko”. Jätä ohjeiden mukainen etäisyys television, katon ja seinän ulkonevien osien väliin. 3 Kiinnitä pohjakiinnike seinään. (2-2 - 3) Määritä seinässä olevien ruuvien paikat ja asenna Pohjakiinnike. Katso tarkempia ohjeita seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. 4 Irrota tarvittaessa pöytäjalusta televisiosta. (4-1) • Lisätietoja on kohdassa ”Pöytäjalustan irrottaminen televisiosta” (tässä oppaassa). ~ • Älä kiinnitä pohjakantta. 6 Aseta välikappaleet paikalleen (vain KDL-52/40NX805). 1 Irrota neljä ruuvia ja pane ne talteen turvalliseen paikkaan pois lasten ulottuvilta. 2 Aseta neljä välikappaletta (sisältyy toimitukseen) paikalleen. ~ • Jos kiinnität pöytäjalustan takaisin paikalleen, muista kiinnittää neljä ruuvia (jotka irrotettiin aiemmin) television takana oleviin alkuperäisiin reikiinsä. 7 Kiinnitä asennuskiinnitin ja lukituskiinnike. (4-3 - 4-7) Katso lisätietoja seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. 8 Valmistele paperimalli. (5-2) 1. Katso lisäohjeita kohdasta ”Television asennusmittataulukko” ja merkitse television ääriviivat malliin. 2. Kiinnitä malli teipillä seinään seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti. Viimeistele asennus noudattamalla seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetussa käyttöoppaassa olevia ohjeita. (5-3 - 6) Lisätietoja (Jatkuu) 19 FI