Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Russe

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Russe

Nastavenie uhla TV Uhol

Nastavenie uhla TV Uhol pohľadu na tento televízny prijímač je možné nastaviť nasledujúcim spôsobom. ~ • Ak chcete znova nastaviť 0°, postupujte v opačnom poradí ako je uvedené na obrázku nižšie. Pre modely KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715 0° 6° Pre modely KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 0° 6° 1 4 Odskrutkujte skrutku tak, ako je znázornené na obrázku. Zaskrutkujte skrutku do hornej diery na skrutku na stolovom stojane. 2 3 Zdvihnite a nakloňte. Zasuňte dovnútra. 6 SK

Pripojenie antény/ káblového prijímača/ rekordéra (napr. DVD rekordér) Pripojenie ku káblovému prijímaču/ rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou rozhrania SCART Pre modely KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715 Adaptér SCART (dodáva sa) Inštalácia Pre modely KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér) Pripojenie ku káblovému prijímaču/ rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou rozhrania HDMI Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér) ~ • Pre toto pripojenie odporúčame použiť univerzálny vodič SCART zahnutý do pravého uhla. • Konektor satelitného signálu zaskrutkujte jemne rukou, nepoužívajte žiadne náradie. • Pri pripojovaní satelitnej antény musí byt’ televízny prijímač vypnutý. Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér) ~ • V prípade modelu KDL-52/40NX805 po pripojení káblov založte spodný kryt a zadný kryt stojana. 7 SK