Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Allemand

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Allemand

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów Sprawdzić, czy wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga w kolorze czerwonym. Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) miga Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki. 1 Policzyć liczbę mignięć wskaźnika 1 (tryb czuwania) w czasie między dwoma kolejnymi przerwami trzysekundowymi. Na przykład wskaźnik miga trzy razy, po czym następuje trzysekundowa przerwa, a następnie ponownie miga trzy razy. 2 Nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV, aby go wyłączyć, odłączyć go od gniazdka oraz poinformować sprzedawcę lub punkt serwisowy firmy Sony o sposobie migania wskaźnika (podać liczbę mignięć). Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga 1 Sprawdzić problemy przedstawione w tabeli poniżej. (Sprawdź również sekcję „Rozwiązywanie problemów” w instrukcji i-Manual). 2 Jeśli nie uda się wyeliminować problemu, oddać odbiornik TV do naprawy przez wykwalifikowany personel. Warunek Obraz Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku. Czarne i/lub jasne punkciki na ekranie. Wyjaśnienie/Rozwiązanie • Sprawdzić podłączenie anteny/kabla. • Włożyć wtyczkę odbiornika TV do gniazdka, a następnie nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV. • Jeżeli wskaźnik 1 (czuwanie) zaświeci się na czerwono, nacisnąć przycisk TV "/1. • Ekran składa się z pikseli. Niewielkie czarne plamki i/lub białe punkciki (piksele) występujące na ekranie nie oznaczają defektu odbiornika. 14 PL

Warunek Ogólne Nie można włączyć odbiornika TV. Nie można dostroić niektórych programów. Odbiornik TV automatycznie wyłącza się (przełącza się w tryb czuwania). Pilot nie działa. Nie pamiętasz hasła funkcji „Ochrona przed dziećmi”. Telewizor nagrzewa się. Wyjaśnienie/Rozwiązanie • Sprawdzić, czy włączono przełącznik ENERGY SAVING SWITCH (z). • Sprawdzić antenę lub talerz. • Kabel odbiornika satelitarnego może być zwarty lub występuje problem z połączeniem kabla. Sprawdzić kabel i połączenie, wyłączyć odbiornik TV przy użyciu włącznika/ wyłącznika zasilania, a następnie włączyć go ponownie. • Wprowadzona częstotliwość jest poza zakresem. Należy skontaktować się z operatorem telewizji satelitarnej. • Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji „Timer wyłączania” lub potwierdzić ustawienie „Czas trwania” opcji „Timer włączania”. • Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji „Tryb czuwania po bezczynności”. • Wymienić baterie. • Telewizor może działać w trybie SYNC. Naciśnij przycisk SYNC MENU, i wybierz kolejno opcje „Sterowanie telewizorem” i „Główne (menu)” lub „Opcje”, aby sterować telewizorem. • Wprowadź 9999 jako kod PIN. (kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany). • Jeśli telewizor jest używany przez długi czas, nagrzewa się. Podwyższona temperatura jest wyczuwalna przy dotknięciu. Informacje dodatkowe 15 PL