Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Allemand

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Allemand

„Plné

„Plné prehľadávanie“: Vykoná úplné prehľadávanie frekvencií a zaručuje naladenie všetkých dostupných programov pre aktuálne zvolené nastavenie LNB. Predošlé naladené programy budú stratené. „Sieťové prehľadávanie“: Vykoná prehľadávanie v sieťových transpondéroch (taktiež známe ako prehľadávanie NIT). Keďže je „Sieťové prehľadávanie“ rýchlejšie ako „Plné prehľadávanie“, odporúča sa počas ladenia známej siete (obvykle spojenej so satelitom). Musí byť určený transpondér, z ktorého bude získaná sieťová informácia (ostatné transpondéry). Predošlé naladené programy budú stratené. „Prehľadávať nové služby“: – Naladí jediný transpondér. – Jedná sa o krokové prehľadávanie, ktoré by malo byť používané v prípadoch, keď je pridaný nový transpondér na satelit. – Predošlé naladené programy sú ponechané a novo nájdené sú pridané na koniec zoznamu programov satelitného spojenia, ktoré upravujete. ~ • „Prehľadávať nové služby“ nie je dostupné počas vykonávania prvotného nastavenia. 3 „Transpondér“: V režime „Sieťového prehľadávania“ alebo „Prehľadávať nové služby“ môžete ručne vložiť nastavenia transpondéra. 4 „Rozšírené nast.“: Umožňuje Vám podrobnejšie stanoviť nastavenia ladenia pre lepšie nájdenie typu služieb, ktoré by ste si želali naladiť. Automatické ladenie: Ak vyberiete možnosť „Kábel“, odporúčame vybrať možnosť „Rýchle prehľadávanie“ pre rýchle naladenie programov. Nastavte hodnoty „Frekvencia“ a „ID siete“ podľa informácií, ktoré vám poskytol váš poskytovateľ služieb káblovej televízie. Ak sa pomocou funkcie 10 SK „Rýchle prehľadávanie“ nenájdu žiadne kanály, skúste možnosť „Plné prehľadávanie“ (vyhľadávanie pomocou tejto funkcie môže chvíľu trvať). ~ • Funkcia „Plné prehľadávanie“ nemusí byť v závislosti od vašej krajiny/oblasti dostupná. Zoznam kompatibilných káblových operátorov nájdete na našej internetovej lokalite podpory: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ Triedenie programov: Umožňuje zmeniť poradie analógových kanálov uložených v televíznom prijímači. 1 Stlačením F/f si vyberte kanál, ktorý chcete presunúť do novej pamäte, a stlačte . 2 Stlačte F/f a vyberte novú pamäť pre svoj kanál, potom stlačte . ~ • Pre satelitné kanály zvoľte „Triedenie satelitných programov“ v „Digitálnom nastavení“ v „Nastaveniach“, aby ste zmenili poradie satelitných programov rovnakým postupom uvedeným vyššie po ukončení základného nastavenia. • Kanály môžete naladiť aj ručne.

Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača ~ • Odskrutkujte skrutky označené šípkami na televíznom prijímači. • Stolový stojan nedemontujte zo žiadneho iného dôvodu, než z dôvodu inštalácie zodpovedajúceho príslušenstva na televízny prijímač. • Dbajte na to, aby pred zapnutím bol televízor vo vertikálnej polohe. Televízor nesmie byť zapnutý displejom nadol, aby sa zabránilo nerovnomernému zobrazení obrazu. Inštalácia Pre modely KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 Pre modely KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715 Spoj 11 SK