Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Allemand

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Allemand

Förhindra att din TV

Förhindra att din TV välter Binda ihop kablarna ~ • Bind inte ihop nätkabeln tillsammans med andra kablar. För KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 * 1 Dra fast en träskruv (4 mm diameter, medföljer ej) i TV-bänken. 2 Dra fast en maskinskruv (medföljer ej) i skruvhålet på TV:n. För KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 Använd M4 × 16 skruv För KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 Använd M4 × 8 skruv 3 Förbind träskruven och maskinskruven med ett kraftigt band (medföljer ej). *Endast KDL-52/40NX805 För KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 8 SE

Utföra startinställningar KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 KDL-52/ 40NX805 1 Anslut TV:n till eluttaget. 2 Kontrollera att inställningen av ENERGY SAVING SWITCH är på (z). 3 Tryck på 1 på TV:n. När du slår på TV:n första gången visas språkmenyn på skärmen. 4 Följ instruktionerna på skärmen. KDL-46/ 40NX705 Autokanalinställ. för satellit: ”Autokanalinställ. för satellit” ställer automatiskt in tillgängliga satellitkanaler. Med Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) 1.0-hantering kan man ställa in upp till fyra olika kanaler. Följande inställningar är oberoende för varje anslutning. För att ställa in DiSEqCinmatning i ”DiSEqC kontroll”, använd ”LNB-konfiguration”. 1 2 3 4 Autokanalinställ. för satellit LNB-konfiguration Typ av kanalsökning Transponder Avancerade inställningar Signalstyrka Signalkvalitet Universal, Auto, Inaktiverad, 13/18V Nätverkssökning 10700MHz, Horisontell, 22000Ksym/s Starta Ingen Ingen 6/15 1 ”LNB-konfiguration”: I fallet med ett icke-standard LNB (lownoise block), kan manuell inställning användas. – I fallet med en enda satellitkanal kan du lämna den på startinställningen. – För två satellitkanaler måste du ställa in ”Toneburst A” (1:a satellit) och ”Toneburst B” (2:a satellit) i ”DiSEqC kontroll”-inställningen. – Eller så kan du använda DiSEqCkommando A (1:a satellit) och B (2:a satellit), om din LNB eller multiomkopplare kan hantera dessa kommandon. – För fyra satellitkanaler krävs DiSEqC kontroll A, B, C och D. ”LNB lågbandsfrekvens” och ”LNB högbandsfrekvens”: – Specificerar LNB-frekvensband. Kontrollera din LNB-dokumentation för att ställa in frekvenser (visas normalt som ”L.O.-frekvens”). – Standardvärdena för en universell LNB. – Om din LNB kan hantera båda banden (lågt och högt) kan du ange båda. Om den endast hanterar ett ska du ange lågt band. ”22 kHz-ton”: Ställ in ”Auto” om din LNB har dubbla band (lågt och högt band). TV:n tar hand om allting automatiskt; ställ annars in på ”Av”. ”LNB-spänning”: Anger den inställda spänningen för en dubbel polariserings- LNB. – 13/18V: standard. – 14/19V: om LNB-kabeln är mer än 60 m lång. – Av: om extern strömförsörjning kan användas. 2 ”Typ av kanalsökning”: Om ingen kanal hittas med hjälp av ”Nätverkssökning”, prova ”Fullständig sökning”. ”Fullständig sökning”: Utför en komplett frekvenssökning och garanterar inställning av alla möjliga program för den för tillfället inställda LNBkonfigurationen. Tidigare inställda program förloras. Installation (Fortsättning) 9 SE