Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Italien

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Italien

Nazwa produktu: cyfrowy

Nazwa produktu: cyfrowy telewizor kolorowy LCD Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. Wprowadzenie Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony. Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym sprzedawcą produktów Sony. Informacje dotyczące funkcji Telewizji Cyfrowej • Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej ( ) dostępne są tylko w krajach lub na obszarach, gdzie nadawane są sygnały cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC) lub w miejscach, w których istnieje dostęp do kompatybilnych z urządzeniem sygnałów kablowych DVB-C (MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC). Prosimy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu Państwa zamieszkania można odbierać sygnały DVB-T lub zwrócić się do dostawcy usług kablowych o informacje, czy oferowane przez niego usługi DVB-C będą dostępne w zakupionym odbiorniku TV. • Państwa dostawca usług kablowych może doliczyć dodatkową opłatę za swoje usługi lub poprosić o podpisanie stosownej umowy. • Zakupiony model telewizora jest dostosowany do odbioru sygnałów telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej DVB-C, nie można jednak zagwarantować jego kompatybilności z tworzonymi w przyszłości programami w formacie DVB-T lub DVB-C. • W niektórych krajach lub regionach pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub kablowej DVB-C mogą być niedostępne. • Technologia Divx ® jest obsługiwana wyłącznie przez modele KDL-NX81x i NX71x. Wykaz polecanych operatorów telewizji kablowej znajduje się na następującej stronie internetowej: http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/ ~ • Wskazówki dotyczące „Instalacji ściennego uchwytu mocującego” znajdują się w instrukcji obsługi tego odbiornika TV. • Ilustracje użyte w tej instrukcji przedstawiają model serii KDL-40NX805, chyba że zaznaczono inaczej. • Ilustracje użyte w tej instrukcji przedstawiają urządzenie RM-ED030, chyba że zaznaczono inaczej. Informacje dot. znaków towarowych jest zastrzeżonym znakiem towarowym projektu DVB. HDMI, logo HDMI i nazwa High- Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC na terenie Stanów Zjednoczonych i innych krajów. DLNA ® , logo DLNA oraz DLNA CERTIFIED ® są znakami towarowymi, znakami usług lub znakami certyfikacji podmiotu Digital Living Network Alliance. DivX ® to technologia kompresji plików wideo opracowana przez firmę DivX, Inc. DivX ® , DivX Certified ® i odpowiednie logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DivX, Inc. używanymi w ramach licencji. INFORMACJE NA TEMAT TECHNOLOGII DIVX VIDEO: DivX ® to format cyfrowej zawartości wideo opracowany przez firmę DivX, Inc. Niniejsze urządzenie z oficjalnym znakiem DivX Certified odtwarza zawartość w formacie DivX Video. Więcej danych i informacje na temat oprogramowania umożliwiającego konwersję plików do formatu DivX Video można znaleźć na stronie internetowej www.divx.com. INFORMACJE NA TEMAT USŁUGI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: W celu odtwarzania zawartości DivX VOD (Video-on-Demand) niniejsze urządzenie ze znakiem DivX Certified ® należy zarejestrować. Aby wygenerować kod rejestracji, należy zlokalizować sekcję DivX VOD w menu instalacyjnym urządzenia. Aby ukończyć proces instalacji, kod ten należy wpisać w witrynie vod.divx.com. Można tam również uzyskać dalsze informacje na temat technologii DivX VOD. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Nazwa „Dolby” i symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. „BRAVIA” i są znakami towarowymi Sony Corporation. „XMB” i „xrossmediabar” są znakami towarowymi Sony Corporation oraz Sony Computer Entertainment Inc. DiSEqC jest znakiem towarowym firmy EUTELSAT. Uwaga dotycząca sygnału cyfrowego 1. Niniejszym firma Sony deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami oraz z odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Aby uzyskać Deklarację zgodności (DoC) dotyczącą dyrektywy R&TTE, należy przejść do następującego adresu URL. http://www.compliance.sony.de/ 2. Informacja dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń w krajach stosujących dyrektywy UE. Z systemu bezprzewodowego telewizora można korzystać w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania. Urządzenie może być używane w innych krajach poza Europą. System telewizji bezprzewodowej – informacje prawne Informacje dla klientów z Włoch s W przypadku użytkowania prywatnego – zarządzenie 1.8.2003 nr 259 („Przepisy komunikacji elektronicznej”). Należy zwrócić szczególną uwagę na postanowienia artykułu 104, na mocy którego na korzystanie z sieci RLAN trzeba uzyskać zgodę, oraz artykuł 105, opisujący przypadki, w których z sieci RLAN można korzystać bez zezwolenia; s Postanowienia regulujące dostarczanie dostępu publicznego do sieci RLAN w ramach sieci i usług telekomunikacyjnych (np. systemu telewizji bezprzewodowej), w postaci rozporządzenia z dnia 28.05.2003 roku z poprawkami i artykułu 25 (licencja na prowadzenie działalności związanej z sieciami i usługami komunikacji elektronicznej) przepisów komunikacji elektronicznej s W przypadku użytkowania prywatnego – rozporządzenie ministra z dnia 12.07.2007 r Informacje dla klientów z Norwegii Używanie tego urządzenia radiowego w promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund w archipelagu Svalbard jest zabronione. Informacje dla klientów z Cypru Użytkownik musi zarejestrować urządzenia RLAN (albo WAS lub Wi-Fi) w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej (P.I. 365/2008 i P.I. 267/2007). P.I. 365/2008 to zezwolenie radiokomunikacyjne (dotyczy kategorii stacji, które rejestruje się i na które trzeba uzyskać zezwolenia na zasadach ogólnych) z 2008 roku, a 2008. P.I. 267/2007 to zezwolenie ogólne na wykorzystanie częstotliwości radiowych przez radiowe sieci lokalne (Radio Local Area Network) oraz systemy dostępu bezprzewodowego (WAS, Wireless Access System), w tym radiowe sieci lokalne (WAS/RLAN). Informacje dla klientów z Francji Z funkcji WLAN (lub WiFi) niniejszego cyfrowego telewizora kolorowego LCD można korzystać tylko we wnętrzach budynków. Korzystanie z funkcji WLAN (WiFi) niniejszego cyfrowego telewizora kolorowego LCD poza budynkami na terytorium Francji jest zabronione. Przed wyjściem z budynku należy wyłączyć funkcję WLAN (WiFi) niniejszego cyfrowego telewizora kolorowego LCD (decyzja ART 2002- 1009 z poprawkami zawartymi w decyzji ART 03-908; decyzje dotyczą ograniczeń związanych z częstotliwościami radiowymi). Lokalizacja etykiety identyfikacyjnej Etykiety z numerem modelu i parametrami zasilania (zgodne z odpowiednimi przepisami) znajdują się z tyłu telewizora. W modelach serii KDL–NX805 etykiety te można znaleźć po zdjęciu spodu obudowy. 2 PL

Spis treści Sprawdzanie akcesoriów...............................................................................................................4 Wkładanie baterii do pilota ............................................................................................................4 Instalacja Mocowanie podstawy....................................................................................................................5 Podłączanie anteny/urządzenia STB/nagrywarki (np. nagrywarki DVD)........................................7 Zabezpieczenie odbiornika TV przed przewróceniem...................................................................8 Formowanie wiązki przewodów.....................................................................................................9 Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej ........................................................................................9 Odkręcanie podstawy od odbiornika TV .....................................................................................11 Oglądanie telewizji Oglądanie audycji telewizyjnych..................................................................................................12 Korzystanie z funkcji odbiornika TV.............................................................................................12 Korzystanie z trybu i-Manual .......................................................................................................13 Informacje dodatkowe Rozwiązywanie problemów .........................................................................................................14 Dane techniczne ..........................................................................................................................16 Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny/wspornik do montażu na ścianie).......19 Informacje dotyczące bezpieczeństwa........................................................................................25 Środki ostrożności .......................................................................................................................26 • W odbiornik TV BRAVIA wbudowano instrukcję obsługi. Aby uzyskać informacje dotyczące określonych czynności, należy zapoznać się z rozdziałem „Korzystanie z trybu i-Manual” (strona 13). • Przed rozpoczęciem korzystania z odbiornika TV należy przeczytać rozdział „Informacje dotyczące bezpieczeństwa” (strona 25). Należy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości. 3 PL PL