Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Italien

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Italien

Tabell over TV-ens

Tabell over TV-ens monteringsmål (SU-WL700) Skjermsenterpunkt Modellnavn KDL- Enhet: cm Skjermmål Skjermsentermål Lengde for hver monteringsvinkel Vinkel (0°) Vinkel (20°) A B C D E F G H 55NX815 127,6 77,0 1,7 41,3 5,2 36,3 72,3 47,1 52NX805 126,1 78,7 1,3 42,1 7,5 38,9 74,5 48,8 46NX715 108,3 66,0 7,2 41,3 5,1 32,5 62,0 47,1 46NX705 112,7 71,6 5,2 42,7 7,5 36,2 67,9 49,3 40NX805 99,4 63,5 8,9 42,1 7,5 33,7 60,2 48,8 40NX715 94,4 58,2 10,9 41,3 5,1 29,9 54,7 47,1 40NX705 99,4 64,1 8,9 42,7 7,5 33,7 60,8 49,3 Tallene i ovenstående tabell kan variere noe, avhengig av installasjonen. ADVARSEL! Den veggen TV-en skal monteres på, bør kunne bære minst fire ganger TV-ens vekt. Se "Spesifikasjoner" (side 14) for informasjon om vekten. 20 NO

SU-WH500 Se instruksjonene som fulgte med veggfestet SU-WH500 for korrekt montering. Kun for KDL-55NX815 og KDL-46/40NX715 Skrue Skive Myk klut ~ • Med skjermsiden på TV-en vendt ned, fest SU-WH500-tilbehøret. • Det er ikke nødvendig å feste putene som fulgte med SU-WH500. (3-1 i "Installasjon" i SU-WH500- instruksjoner) • Fest skivene til de to øvre skruehullene (se illustrasjonen over) med skruer som fulgte med SU-WH500. (3-3 i "Installasjon" i SU-WH500-instruksjoner) Tilleggsinformasjon (Fortsatt) 21 NO