Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Italien

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Italien

Ochrana televízneho

Ochrana televízneho prijímača proti prevrhnutiu Zviazanie káblov ~ • Nezväzujte napájací kábel s ostatnými káblami. Pre modely KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 * 1 Zaskrutkujte do stojana na televízor skrutku do dreva (s priemerom 4 mm, nedodáva sa). 2 Zaskrutkujte skrutku do kovu (nedodáva sa) do otvoru pre skrutku na televíznom prijímači. Pre modely KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 Použite skrutku M4 × 16 Pre modely KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715 Použite skrutku M4 × 8 3 Skrutku do dreva a skrutku do kovu zviažte silným lankom (nedodáva sa). *Len model KDL-52/40NX805 Pre modely KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715 8 SK

Vykonanie úvodných nastavení 1 2 3 4 Automatischer Satellitensuchlauf LNB-Konf iguration Suchlaufart Transponder Weitere Einstellungen Signalstärke Signalqualität Universal, Autom., Deaktiviert, 13/18V Netzwerksuchlauf 10700MHz, Horizontal, 22000Ksym/s Keine Keine 6/15 Pre modely KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 KDL-52/ 40NX805 KDL-46/ 40NX705 1 Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky. 2 Skontrolujte, či je spínač ENERGY SAVING SWITCH zapnutý (z). 3 Stlačte tlačidlo 1 na televíznom prijímači. Pri prvom zapnutí televízneho prijímača sa na obrazovke objaví ponuka výberu jazyka. 4 Riaďte sa pokynmi zobrazovanými na displeji. Automatické ladenie satelitu: „Automatické ladenie satelitu“ automaticky naladí dostupné satelitné kanály. Správa Digital Satellite Equipment Control (DiSEqC) 1.0 umožňuje nastavenie až štyroch rôznych kanálov. Nasledovné nastavenia sú nezávislé pre každé pripojenie. Pre nastavenie „Ovládania DiSEqC“ vo Vstup DiSEqC použite „Konfiguráciu LNB“. 1 „Konfigurácia LNB“: V prípade neštandardného LNB (blok s nízkym šumom) je dostupné ručné nastavenie. – V prípade jediného satelitného kanálu ho môžete ponechať v pôvodnom nastavení. – Pre dva satelitné kanály je potrebné nastaviť „Toneburst A“ (Satelit 1) a „Toneburst B“ (Satelit 2) v nastavení „Ovládanie DiSEqC“. – Alebo môžete použiť príkaz DiSEqC A (Satelit 1) a B (Satelit 2), ak Váš LNB alebo prepínač multi dokážu spracovať tieto príkazy. – Pre štyri satelitné kanály je vyžadované ovládanie DiSEqC A, B, C a D. „Frekvencia LNB - spodné pásmo“ a „Frekvencia LNB - horné pásmo“: – Určuje frekvenčné pásma LNB. Uistite sa, že skontrolujete Vašu dokumentáciu LNB pre nastavenie frekvencií (obvykle sa zobrazuje ako „frekvencia L.O.“). – Prednastavené hodnoty sú pre univerzálne LNB. – Ak Vaše LNB dokáže pracovať v oboch pásmach (spodné a horné), môžete ich obe určiť. Ak pracuje len v jednom, určite nízke pásmo. „Tón 22 kHz“: Ak je Vaše LNB dvojpásmové (nízke a vysoké pásmo), nastavte na „Auto“. Televízor sa postará o všetko automaticky; inak nastavte na „Vyp.“. „Napätie LNB“: Určuje nastavené napätie pre duálnu polarizáciu LNB. – 13/18V: prednastavené. – 14/19V: ak je kábel LNB dlhší ako 60m. – Vyp.: ak môže byť použité externé napájanie. 2 „Typ prehľadávania“: Ak nie je nájdený žiadny kanál s použitím „Sieťového prehľadávania“, vyskúšajte „Plné prehľadávanie“. (Pokračovanie) Start 9 SK Inštalácia