Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Mode d'emploi Espagnol

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Mode d'emploi Espagnol

Inleiding Bedankt dat u

Inleiding Bedankt dat u hebt gekozen voor dit Sonyproduct. Alvorens de televisie te gebruiken, dient u deze handleiding volledig door te lezen. Bewaar de handleiding voor raadpleging in de toekomst. De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en product veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor serviceof garantiezaken verwijzen wij u graag naar de adressen in de afzonderlijke service/garantie documenten. Opmerkingen betreffende de digitale televisiefunctie • Functies met betrekking tot digitale televisie ( ) werken alleen in landen of gebieden waar DVB-T (MPEG-2 en H.264/MPEG-4 AVC) digitale aardse signalen worden uitgezonden of waar toegang is tot een compatibele DVB-C (MPEG-2 en H.264/MPEG-4 AVC) kabelservice. Vraag uw dealer of u een DVB-T-signaal kunt ontvangen waar u woont of vraag uw kabelleverancier of hun DVB-C-kabelservice geschikt is voor een geïntegreerde werking met deze televisie. • Uw kabelleverancier kan voor een dergelijke service kosten in rekening brengen en het kan zijn dat u moet instemmen met bepaalde voorwaarden. • Dit televisietoestel voldoet aan de DVB- T- en DVB-C-specificaties, maar de compatibiliteit met toekomstige DVB-T digitale aardse en DVB-C digitale kabeluitzendingen kan niet worden gegarandeerd. • Bepaalde digitale televisiefuncties zijn wellicht niet beschikbaar in sommige landen/regio's en DVB-C-kabel werkt wellicht niet goed bij bepaalde aanbieders. Raadpleeg voor een lijst met compatibele kabelaanbieders de ondersteuningssite: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • De "x" die wordt weergegeven in de modelnaam komt overeen met een cijfer dat betrekking heeft op het ontwerp, de kleur of het tv-systeem. • Instructies voor het "Installeren van de wandmontagesteun" staan vermeld in de gebruiksaanwijzing van deze televisie. • De afbeeldingen in deze handleiding zijn van de reeks KDL-40NX80x tenzij anders vermeld. • De afbeeldingen van de afstandsbediening in deze handleiding zijn van de RM-ED030 tenzij anders vermeld. Informatie over handelsmerken is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB Project. HDMI, het HDMI-logo en High Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van 2 NL HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen. DLNA ® , het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED ® zijn handelsmerken, servicemerken of certificaatmerken van Digital Living Network Alliance. DivX ® is een videocompressietechnologie ontwikkeld door DivX, Inc. DivX ® , DivX Certified ® en geassocieerde logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden gebruikt onder licentie. OVER DIVX VIDEO: DivX ® is een digitaal videoformaat ontwikkeld door DivX, Inc. Dit product is een officieel DivX Certifiedproduct dat DivX-video's afspeelt. Surf naar www.divx.com voor meer informatie en softwaretools voor het converteren van uw bestanden naar DivX-video. OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certified ® -apparaat moet geregistreerd zijn om DivX Video-on- Demand (VOD)-inhoud te kunnen afspelen. Om de registratiecode aan te maken, gaat u naar het onderdeel DivX VOD in het instelmenu van het apparaat. Surf naar vod.divx.com met deze code om het registratieproces te voltooien en meer te weten te komen over DivX VOD. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. "BRAVIA" en zijn handelsmerken van Sony Corporation. "XMB" en "xross media bar" zijn handelsmerken van Sony Corporation en Sony Computer Entertainment Inc. Opmerking voor draadloos signaal 1. Hierbij verklaart Sony dat dit toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Raadpleeg de volgende URL om de gelijkvormigheidsverklaring (DoC) voor de R&TTE-richtlijn te verkrijgen: http://www.compliance.sony.de/ 2. Opmerking voor klanten: de volgende informatie is enkel van toepassing voor apparaten die verkocht worden in landen die de EU-richtlijnen in acht nemen Het draadloze systeem van een tv kan worden gebruikt in de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Roemenië, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. Deze apparatuur kan worden gebruikt in andere niet-Europese landen. Draadloos tv-systeem - reglementering Voor klanten in Italië s wat privégebruik betreft, door het wettelijk decreet van 1.8.2003, nr. 259 ("Code of Electronic Communications"). Artikel 104 in het bijzonder geeft aan wanneer een algemene goedkeuring op voorhand moet worden verkregen en Art. 105 wanneer vrij gebruik is toegelaten; s met inachtneming van de voorziening aan het publiek van RLAN-toegang tot telecom-netwerken en diensten (bv. draadloos tv-systeem), door het ministerieel decreet van 28.5.2003, zoals geamendeerd, en Art. 25 (algemene goedkeuring voor elektronische communicatienetwerken en diensten) van de Code of electronic communications s wat privégebruik betreft, door het wettelijk decreet van 12.07.2007 Voor klanten in Noorwegen Gebruik van deze radioapparatuur is niet toegelaten in het geografische gebied binnen een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard. Voor klanten in Cyprus De eindgebruiker moet de RLANapparaten (of WAS of Wi-Fi) inschrijven bij het departement van elektronische communicatie (Department of Electronic Communications) (P.I. 365/2008 en P.I. 267/2007). P.I. 365/2008 is de regeling betreffende radiocommunicatie (categorieën van stations onderworpen aan algemene autorisatie en registratie) van 2008. P.I. 267/2007 is de algemene autorisatie voor het gebruik van radiofrequenties door Radio Local Area Networks en door Wireless Access Systems, inclusief Radio Local Area Networks (WAS/RLAN). Voor klanten in Frankrijk De WLAN-functie (WiFi) van deze digitale LCD-kleurentelevisie is uitsluitend bestemd voor gebruik binnen gebouwen. Gebruik van de WLAN-functie (WiFi) van deze digitale LCDkleurentelevisie buiten gebouwen is verboden op het Franse grondgebied. Zorg ervoor dat de WLAN-functie (WiFi) van deze digitale LCD-kleurentelevisie is uitgeschakeld voor u deze buiten gebouwen gebruikt. (ART-bepaling 2002-1009 zoals aangepast in ARTbepaling 03-908 met betrekking tot beperkingen voor het gebruik van radiofrequenties). Locatie van het identificatielabel De labels met het modelnr. en de voedingsklasse (in overeenstemming met de toepasselijke veiligheidsreglementen) bevinden zich op de achterkant van de tv. Bij modellen van de KDL-NX80x-reeks bevinden de labels zich onder het bodempaneel.

Inhoudsopgave De accessoires controleren ...........................................................................................................4 Batterijen in de afstandsbediening plaatsen ..................................................................................4 Installatie De tafelstandaard bevestigen ........................................................................................................5 Een antenne/Set Top Box/recorder (bv. dvd-recorder) aansluiten ................................................7 Voorkomen dat de tv omvalt ..........................................................................................................8 De kabels samenbundelen ............................................................................................................9 De eerste instellingen uitvoeren.....................................................................................................9 De tafelstandaard van de televisie losmaken ..............................................................................10 Tv kijken Programma's bekijken .................................................................................................................11 De functies van de tv gebruiken...................................................................................................11 i-Manual gebruiken ......................................................................................................................12 Overige informatie Problemen oplossen ....................................................................................................................13 Specificaties.................................................................................................................................14 De accessoires installeren (wandmontagesteun) ........................................................................17 Veiligheidsinformatie....................................................................................................................23 Voorzorgsmaatregelen.................................................................................................................24 • De gebruiksaanwijzing is geïntegreerd in uw BRAVIA-tv. Raadpleeg "i-Manual gebruiken" voor het gebruik (pagina 12). • Voor u de televisie gebruikt, dient u de paragraaf "Veiligheidsinformatie" te lezen (pagina 23). Bewaar deze handleiding zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. 3 NL NL