Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Français

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Français

Kontrollere tilbehøret

Kontrollere tilbehøret For alle modeller Fjernkontroll (1) AAA-batterier (type R3) (2) Bordstativ (1)* For KDL-52/40NX805-, KDL-46/ 40NX705-modeller Strømledning (1) Kabelholder (1) Stativdeksel (1) Svarte avstandsstykker (4) (kun KDL-52/ 40NX805) Festeskruer for bordstativ (M5 × 16) (4) Monteringsskruer for bordstativ (M5 × 16) (4) (kun KDL-40NX805 og KDL-40NX705) Sette batteriene i fjernkontrollen 1 Fjern beskyttelsesarket. 2 Trykk og skyv dekslet oppover. For KDL-55NX815-, KDL-46/ 40NX715-modeller Heksagonnøkkel (1) Monteringsskruer for bordstativ (4) (kun KDL-55NX815, KDL-46NX715) Monteringsskruer for bordstativ (2) (kun KDL-40NX715) SCART-adapter (1) * Umontert unntatt for KDL-52NX805 and KDL-46NX705. Se det medfølgende bordstativheftet for montering av stativet. 4 NO

Oppsett Montere bordstativet Se heftet som fulgte med bordstativet for riktig montering på enkelte TV-modeller. ~ • For den beste bildekvaliteten, må du ikke utsette skjermen for direkte opplysning eller direkte sollys. • Hvis TV-en tas inn direkte fra et kaldt til et varmt sted, eller plasseres i et svært fuktig rom, eller plasseres i et rom hvor varmen akkurat har blitt slått på, kan det danne seg kondens på overflaten eller inni TV-en. Hvis dette skulle skje, må du slå av TV-en og la TV-en være avslått til fuktigheten fordampes. Når fuktigheten er borte kan du bruke TV-en igjen. Hvis du oppdager kondens mellom glasspanelet og LCD-skjermen, slår du på TV og etter at TV-en har blitt varmet opp vil kondensen forsvinne. 3 Når alle skruene er trukket til, fester du det medfølgende stativdekselet på bordstativet. For KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 1 Sett på linje med de to tappene på bordstativet, og sett TV-en forsiktig på, mens du sjekker at f-merket står imot fronten. Oppsett For KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 1 Sett TV-en på bordstativet. 2 Fest TV-en og bordstativet med den medfølgende skruen og heksagonnøkkelen. 2 Fest TV-en til bordstativet i henhold til pilsymbolene som markerer skruehullene, med de medfølgende skruene. ~ • Hvis du bruker en elektrisk skrumaskin, still inn tiltrekkingsmomentet på ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ~ • Still inn tiltrekkingsmomentet på ca. 3 N·m {30 kgf·cm}. Feste bordstativet til TV-en igjen Fest til den originale posisjonen ved å bruke skruene som ble fjernet. Se "Demontere bordstativet fra TV-en" (side 10). (Fortsatt) 5 NO