Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Français

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Français

Forhindre at TV-en

Forhindre at TV-en velter Binde sammen kablene ~ • Ikke bind strømledningen sammen med andre kabler. For KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 * 1 Skru en treskrue (4 mm i diameter, medfølger ikke) i TV-sokkelen. 2 Skru en maskinskrue (medfølger ikke) inn i skruehullet på TV-en. For KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 Bruk en M4 × 16 skrue For KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 Bruk en M4 × 8 skrue 3 Fest treskruen og maskinskruen med en sterk snor (medfølger ikke). *Kun KDL-52/40NX805 For KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 8 NO

Utføre grunnleggende innstilling KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 KDL-52/ 40NX805 1 Koble TV-en til et strømuttak. 2 Kontroller at bryteren ENERGY SAVING SWITCH er slått på (z). 3 Trykk 1 på TV-en. Når du slår TV-en på for første gang, vises språkmenyen på skjermen. 4 Følg anvisningene på skjermen. KDL-46/ 40NX705 Automatisk satellittinnstilling: "Automatisk satellittinnstilling" stiller automatisk inn tilgjengelige satellittkanaler. Opptil fire forskjellige kanaler kan stilles inn med DiSEqC 1.0 (Digital Satellite Equipment Control). Følgende innstillinger er uavhengige for hver tilkobling. For oppsett av DiSEqCinnsignal i "DiSEqC kontroll" brukes "LNB-konfigurasjon". 1 2 3 4 Automatisk satellittinnstilling LNB-konfigurasjon Kanalsøktype Transponder Avanserte innstillinger Signalstyrke Signalkvalitet Universal, Auto, Deaktivert, 13/18V Nettverksbasert kanalsøk 10700MHz, Horisontal, 22000Ksym/s Start Ingen Ingen 6/15 1 "LNB-konfigurasjon": Manuell innstilling er tilgjengelig for ikkestandardisert LNB (Low Noise Block). – Hvis bare én satellittkanal kobles til, kan standardinnstillingen brukes. – Ved tilkobling av to satellittkanaler, må du stille inn "Toneburst A" (1. satellitt) og "Toneburst B" (2. satellitt) i innstillingen "DiSEqC kontroll". – Du kan også bruke DiSEqCkommandoen A (1. satellitt) og B (2. satellitt), hvis din LNB eller multibryter håndterer disse kommandoene. – For fire satellittkanaler kreves DiSEqC kontroll A, B, C og D. "LNB Low Band frekvens" og "LNB High Band frekvens": – Spesifiserer LNB-frekvensbånd. Kontroller LNB-dokumentasjonen for innstilling av frekvenser (vanligvis angitt som "L.O.-frekvens"). – Standardverdiene gjelder for universell LNB. – Hvis din LNB kan håndtere begge bånd (lavt og høyt), kan du spesifisere begge. Hvis den bare håndterer ett bånd, spesifiserer du lavbånd. "22 kHz tone": Hvis din LNB har to bånd (lav- og høybånd), velger du "Auto". TV-en stiller inn alt automatisk. Ellers velger du "Av". "LNB-spenning": Spesifiserer innstilt spenning for en LNB med dobbel polarisering. – 13/18V: standard. – 14/19V: hvis LNB-kabelen er mer enn 60 m lang. – Av: hvis en ekstern strømforsyning kan brukes. 2 "Kanalsøktype": Hvis ingen kanaler blir funnet med "Nettverksbasert kanalsøk", prøver du "Fullt kanalsøk". "Fullt kanalsøk": Utfører en fullstendig frekvensskanning, og stiller inn alle kanaler som kan tas inn med de valgte LNB-innstillingene. Tidligere innstilte kanaler blir fjernet. Oppsett (Fortsatt) 9 NO