Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Norvégien

Tabela wymiarów

Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora (SU-WL500) Centralny punkt ekranu Nazwa modelu KDL- Wymiary monitora Wymiar środkowy ekranu Jednostka: cm Długość dla każdego kąta montażu Kąt (0°) Kąt (20°) A B C D E F G H 55NX815 127,6 77,0 8,6 48,2 9,2 31,8 72,3 49,5 46NX715 108,3 66,0 14,1 48,2 9,1 28,0 62,0 49,5 40NX715 94,4 58,2 17,8 48,2 9,1 25,2 54,7 49,5 Wartości w powyższej tabeli mogą się nieco różnić, zależnie od sposobu instalacji. OSTRZEŻENIE Ściana, na której telewizor będzie zainstalowany powinna wytrzymać obciążenie co najmniej cztery razy większe niż wynosi ciężar telewizora. Ciężar telewizora podany jest w rozdziale „Dane techniczne” (strona 16). Schemat/tabela rozmieszczenia śrub i haków (SU-WL500) 55NX815 46NX715 40NX715 Nazwa modelu KDL- Rozmieszczenie śrub Rozmieszczenie haków e, j b Rozmieszczenie śrub Podczas montażu haka do telewizora. Rozmieszczenie haków Podczas montażu telewizora do uchwytu podstawowego. b a* c* * Położenie haka „a” i „c” nie może być użyte w modelach. 20 PL

SU-WL700 ~ • W przypadku montażu na ścianie zdejmij tylną obudowę i osłonę gniazd (tylko model KDL-52/40NX805). • Podczas montażu na ścianie należy użyć czarnych podkładek wchodzących w skład zestawu telewizora (tylko model KDL-52/40NX805). 5 Podłącz dostarczony przewód zasilania do gniazda elektrycznego. (5-1) (tylko w modelach KDL-52/ 40NX805, KDL-46/40NX705) Środki ostrożności Należy się upewnić, że uchwyt ścienny jest prawidłowo zamocowany do ściany, postępując zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w tej instrukcji oraz w instrukcji dołączonej do uchwytu ściennego. Liczby podane w nawiasach odpowiadają etapom instalacji opisanym w instrukcji obsługi dołączonej do uchwytu ściennego. 1 Sprawdź, jakie elementy są dołączone do uchwytu ściennego (1). Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do uchwytu ściennego. 2 Wybierz miejsce montażu. (2-1) Zapoznaj się z „Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora”. Pozostaw odpowiedni odstęp między telewizorem, sufitem i elementami wystającymi ze ściany, zgodnie z instrukcją. 3 Zamocuj na ścianie uchwyt podstawowy. (2-2 do 3) Oznacz na ścianie miejsca montażowe śrub i zamocuj uchwyt podstawowy. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do uchwytu ściennego. 4 W razie potrzeby odkręć stojak od telewizora. (4-1) • Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Odkręcanie podstawy od odbiornika TV” (w tej instrukcji). ~ • Nie zakładaj obudowy tylnej. 6 Ustaw podkładki dystansowe (tylko model KDL-52/40NX805). 2 Ustaw cztery podkładki dystansowe (dołączone do zestawu). 1 Wykręć cztery śruby i przechowaj je w bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci miejscu. ~ • Podczas ponownego zakładania stojaka cztery śruby (wykręcone wcześniej) należy wkręcić w otwory z tyłu telewizora, w których się pierwotnie znajdowały. 7 Zamontuj wspornik mocujący i uchwyt blokujący. (4-3 do 4-7) Zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączoną do uchwytu ściennego. 8 Przygotuj szablon papierowy. (5-2) 1. Przeczytaj część „Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora” i oznacz na szablonie obrys telewizora. 2. Naklej szablon na ścianę, postępując zgodnie z instrukcją dołączonej do uchwytu ściennego. Dokończ montaż, postępując zgodnie z instrukcją dołączoną do uchwytu ściennego. (5-3 do 6) Informacje dodatkowe (c.d.) 21 PL