Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Norvégien

Tabell over TV-ens

Tabell over TV-ens monteringsmål (SU-WL500) Skjermsenterpunkt Modellnavn KDL- Enhet: cm Skjermmål Skjermsentermål Lengde for hver monteringsvinkel Vinkel (0°) Vinkel (20°) A B C D E F G H 55NX815 127,6 77,0 8,6 48,2 9,2 31,8 72,3 49,5 46NX715 108,3 66,0 14,1 48,2 9,1 28,0 62,0 49,5 40NX715 94,4 58,2 17,8 48,2 9,1 25,2 54,7 49,5 Tallene i ovenstående tabell kan variere noe, avhengig av installasjonen. ADVARSEL! Den veggen TV-en skal monteres på, bør kunne bære minst fire ganger TV-ens vekt. Se "Spesifikasjoner" (side 14) for informasjon om vekten. Diagram/tabell over plassering av skruer og kroker (SU-WL500) 55NX815 46NX715 40NX715 Modellnavn Skrueplassering Krokplassering e, j b Skrueplassering Når du installerer monteringskroken på TV-en. Krokplassering Når du installerer TV-en på festebraketten. b a* c* * Krokplassering "a" og "c" kan ikke brukes for modellene. 18 NO

SU-WL700 ~ • Fjern bunndekselet og terminaldekselet ved montering på vegg (kun KDL-52/40NX805). • Pass på å bruke de svarte avstandsklossene som fulgte med TV-en ved montering på vegg (kun KDL-52/40NX805). 5 Koble til den medfølgende strømledningen (nettledning). (5-1) (kun KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705) Forholdsregler Pass på at veggbraketten monteres sikkert på veggen, i henhold til instruksjonene i dette dokumentet og bruksanvisningen som fulgte med veggbraketten. Tallene i parenteser indikerer installasjonstrinnet i bruksanvisningen som fulgte med veggbraketten. 1 Kontroller delene som fulgte med veggbraketten (1). Se bruksanvisningen som fulgte med veggbraketten. 2 Bestem monteringssted. (2-1) Se følgende "Tabell over TV-ens monteringsmål". Sørg for tilstrekkelig klaring mellom TV-en og taket og framstikkende deler av veggen, som angitt. 3 Monter festebraketten på veggen (2-2 til og med 3) Fastslå skruenes plassering på veggen, og monter festebraketten. Se flere detaljer i bruksanvisningen som fulgte med veggbraketten. 4 Løsne bordstativet fra TV-apparatet om nødvendig. (4-1) • Se "Demontere bordstativet fra TV-en" (i denne veiledningen) for detaljer. ~ • Ikke fest bunndekselet. 6 Plasser avstandsstykkene (kun KDL-52/40NX805). 1 Fjern de fire skruene, og oppbevar dem på et sikkert sted, og utilgjengelig for barn. 2 Plasser de fire avstandsklossene (medfølger). ~ • Når bordstativet festes igjen, må de fire skruene (fjernet tidligere) monteres i de opprinnelige hullene bak på TV-en. 7 Monter festebraketten og låsebraketten. (4-3 til og med 4-7) Se bruksanvisningen som fulgte med veggbraketten. 8 Klargjør papirmalen. (5-2) 1. Se følgende "Tabell over TV-ens monteringsmål" og merk TV-ens omriss på malen. 2. Fest malen til veggen med tape, som angitt i bruksanvisningen som fulgte med veggbraketten. Følg instruksjonene i bruksanvisningen som fulgte med veggbraketten for å fullføre installasjonen. (5-3 til og med 6) Tilleggsinformasjon (Fortsatt) 19 NO