Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Norvégien

Kontrollera tillbehören

Kontrollera tillbehören För alla modeller Fjärrkontroll (1) AAA-batterier (typ R3) (2) Bordsstativ (1)* För modellerna KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 Nätkabel (1) Kabelhållare (1) Bakre stativskydd (1) Svarta mellanlägg (4) (endast KDL-52/ 40NX805) Fästskruvar för bordsstativ (M5 × 16) (4) Monteringsskruvar för bordsstativ (M5 × 16) (4) (endast KDL-40NX805 och KDL-40NX705) Sätta i batterier i fjärrkontrollen 1 Ta bort skyddsarket. 2 Tryck och skjut skyddet uppåt. För modellerna KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 Insexnyckel (1) Monteringsskruvar för bordsstativ (4) (endast KDL-55NX815, KDL-46NX715) Monteringsskruvar för bordsstativ (2) (endast KDL-40NX715) SCART-adapter (1) * Isärmonterad förutom för KDL-52NX805 och KDL-46NX705. Se bifogade monteringsanvisningar för bordsstativet för att montera det. 4 SE

Installation Montering av bordsstativet Se bifogade broschyr bordsstativ för rätt montering på vissa TV-modeller. ~ • Utsätt inte skärmen för direktbelysning eller solljus för att du ska erhålla den bästa bildkvaliteten. • Om TV:n flyttas direkt från en kall plats till en varm plats eller om den placeras i ett väldigt fuktigt rum eller i ett rum där värmen precis slagits på kan det hända att fukt kondenserar på ytan eller inuti TV:n. Om detta inträffar stänger du av TV:n och låter den vara avstängd tills fukten försvinner. Därefter kan TV:n användas. Om du upptäcker fukt mellan glaspanelen och LCDskärmen, starta TV:n så försvinner fukten när TV:n värmts upp. 3 När alla skruvar dragits åt ska det medföljande bakre locket sättas fast på bordsstativet. För KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 1 Rikta in mot de två tapparna på bordsstativet och placera TV:n försiktigt medan du kontrollerar att f-markeringen är vänd mot framsidan. Installation För KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 1 Placera TV-apparaten på bordsstativet. 2 Montera TV:n och bordsstativet med medföljande skruvmejsel och sexkantnyckel. 2 Förankra TV-apparaten på bordsstativet efter de pilmarkeringar som markerar skruvhålen för de medföljande skruvarna. ~ • Om du använder en elektrisk skruvdragare, ställ in åtdragningsmomentet på cirka 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ~ • Ställ in vridmomentet på ungefär 3 N·m {30 kgf·cm}. Sätta tillbaka bordsstativet på TV:n Montera i den ursprungliga positionen med hjälp av de borttagna skruvarna. Se avsnittet ”Demontera bordsstativet från TV:n” (sidan 10). (Fortsättning) 5 SE