Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Norvégien

Använda i-Manual 1

Använda i-Manual 1 Bruksanvisningar finns inbyggda i din BRAVIA TV och de kan läsas på skärmen. Du kan när som helst bläddra i din i-Manual för att finna ut olika bekväma funktioner. 1 Tryck på i-MANUAL. 2 2 Tryck på G/g/F/f/ för att välja. Välkommen till i-Manual ”BRAVIA” TV-funktioner Titta på TV Använda Homemenyn Roliga funktioner med ansluten utrustning Beskrivning av delar Felsökning Index x Välkommen till i-Manual x ”BRAVIA” TV-funktioner x Titta på TV Introducerar bekväma funktioner som EPGguide, Favourites, etc. x Använda Homemenyn Anpassa dina TV-inställningar, etc. ~ • Bilder och figurer kan skilja sig från vad som visas på skärmen. x Roliga funktioner med ansluten utrustning Introducerar hur man ansluter tillvalsutrustning. x Beskrivning av delar x Felsökning Finn lösningen på ditt problem. x Index 12 SE

Övrig information Felsökning Kontrollera om indikatorn 1 (standby) blinkar med rött sken. När indikatorn 1 (standby) blinkar Den självdiagnostiska funktionen är aktiverad. 1 Räkna hur många gånger indikatorn 1 (standby) blinkar mellan varje paus på tre sekunder. Indikatorn kan exempelvis blinka tre gånger, följt av en paus på tre sekunder, och därefter blinka ytterligare tre gånger. 2 Stäng av TV:n genom att trycka på 1, koppla loss nätkabeln från eluttaget och informera din återförsäljare eller ditt Sony servicecenter om antalet blinkningar. När indikatorn 1 (standby) inte blinkar 1 Kontrollera punkterna i nedanstående tabell. (Se även ”Felsökning” i i-Manualen.) 2 Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker. Tillstånd Bild Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud. Små svarta punkter och/ eller ljuspunkter syns på skärmen. Allmänt Förklaring/åtgärd • Kontrollera antenn/kabelanslutningen. • Anslut TV:n till eluttaget och tryck på 1 på TV:n. • Om 1-indikatorn (vänteläge) lyser röd ska du trycka på TV "/1. • Skärmen består av pixlar. Små svarta punkter och/eller ljuspunkter (pixels) på bildskärmen indikerar inte en felfunktion. Det går inte att slå på TV:n. • Kontrollera om ENERGY SAVING SWITCH är på (z). Vissa program kan inte ställas in. TV:n stängs av automatiskt (TV:n ställs i standbyläge). Fjärrkontrollen fungerar inte. Lösenordet för ”Barnlås” har glömts bort. Det blir varmt runt TV:n. • Kontrollera antennen eller reflektorn. • Satellitkabeln kan vara kortsluten eller så kan det förekomma kontaktproblem med kabeln. Kontrollera kabeln och anslutningen och stäng därefter av TV:n med På / Av-omkopplaren för nätström och slå därefter på den igen. • Frekvensen som du har angett är utanför området. Rådfråga det mottagande satellitsändningsföretaget. • Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller bekräfta inställningen ”Varaktighet” för ”På-timer”. • Kontrollera om ”Vilande TV-standby” är aktiverad. • Byt ut batterierna. • Det kan hända att din TV befinner sig i SYNC-läget. Tryck på SYNC MENU, välj ”TV-styrning” och välj sedan ”Home (Meny)” eller ”Alternativ” för att styra TV:n. • Mata in PIN-koden 9999. (PIN-kod 9999 accepteras alltid.) • När TV:n används under en längre tid blir det varmt runt den. Det kan kännas varmt när du vidrör den med handen. Övrig information 13 SE