Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Danois

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Danois

Indledning Tak fordi du

Indledning Tak fordi du valgte dette Sony-produkt. Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og beholdes til senere opslag. Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte garantidokument. Bemærkninger om digital TV-funktion • Funktioner i forbindelse med digitalt TV ( ) fungerer kun i lande eller områder, hvor der udsendes i DVB-T (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC) digitale jordbundne signaler, eller der er adgang til en kompatibel DVB-C (MPEG-2 and H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjeneste. Få at vide hos din lokale forhandler, om du kan modtage et DVB- T-signal på din bopæl, eller spørg kabeludbyderen, om deres DVB-C kabeltjeneste er egnet til integreret betjening med dette TV-apparat. • Kabeludbyderen kan opkræve et ekstra gebyr for en sådan service eller kræve, at du indvilger i deres forretningsbetingelser og -vilkår. • Dette TV-apparat følger specifikationerne for DVB-T og DVB-C, men der er ikke garanti for kompatibiliteten med fremtidige DVB-T digitale jordbundne udsendelser og DVB-C digitale kabeludsendelser. • Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelige i visse lande/områder, og DVB-C-kabel fungerer eventuelt ikke korrekt hos visse udbydere. • Kun serie KDL-NX81x og NX71x understøtter Divx ® . En liste med understøttede kabeloperatører findes på support-webstedet: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Vejledningen om "Montering af vægbeslaget" findes i brugervejledningen til tv'et. • Illustrationerne, der anvendes i denne manual, er af KDL-40NX805, medmindre andet er angivet. • Illustrationerne af fjernbetjeningen i denne vejledning er fra RM-ED030, medmindre andet er angivet. Oplysninger om varemærker er et registreret varemærke, der tilhører DVB projektet. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. DLNA ® , DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED ® er varemærker, servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital Living Network Alliance. DivX ® er en teknologi til komprimering af videofiler udviklet af DivX, Inc. 2 DK DivX ® , DivX Certified ® og tilhørende logoer er varemærker tilhørende DivX, Inc. og anvendes under licens. OM DIVX VIDEO: DivX ® er et digitalt videoformat udviklet af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, som afspiller DivX-video. Se www.divx.com for flere oplysninger og softwareværktøjer til konvertering af dine filer til DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified ® -enhed skal registreres for at kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD)-indhold. Find DivX VOD-afsnittet i enhedens opsætningsmenu for at generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne kode for at fuldføre registreringsprocessen og få mere at vide om DivX VOD. Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker, der tilhører Dolby Laboratories. "BRAVIA" og er varemærker, der tilhører Sony Corporation. "XMB" og "xrossmediabar" er varemærker, der tilhører Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. DiSEqC er et varemærke tilhørende EUTELSAT. Oplysninger om trådløst signal 1. Sony erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. For at se DoC (declaration of conformity) i R&TTE-direktivet, skal du have adgang til følgende URL-adresse: http://www.compliance.sony.de/ 2. Bemærkning til kunder: følgende informationer gælder kun for udstyr, som sælges i lande, hvor EU-direktiverne gælder. Trådløst tv-system kan muligvis bruges i følgende lande: Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Norge, Polen, Portugal, Slovakiet, Rumænien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og Storbritannien. Dette udstyr kan bruges i andre ikkeeuropæiske lande. Forordninger og bestemmelser vedrørende trådløst tv-system Til kunder i Italien s Vedrørende privat brug sker dette jf. lovgivende forordning nr. 259 af 1. august 2003 i loven om elektroniske kommunikationer ("Code of Electronic Communications"). Særlig artikel 104, der indeholder oplysninger om, hvornår en forudgående generel tilladelse er påkrævet, og artikel 105, der beskriver tilladelse af brug uden begrænsninger; s Vedrørende offentlighedens RLANadgang til teleselskabernes netværk og tjenester (f.eks. trådløst tv-system) sker dette jf. ministeriel forordning af 28. maj 2003 med senere ændringer og jf. artikel 25 (generel tilladelse til brug af elektroniske kommunikationsnetværk og -tjenester) i loven om elektronisk kommunikation ("Code of Electronic Communications"). s Vedrørende privat brug sker dette jf. ministeriel forordning af 12. juli 2007 Til kunder i Norge Brug af dette radioudstyr er ikke tilladt fra centrum af Ny-Ålesund, Svalbard, inden for et geografisk område af 20 km i radius. Til kunder i Cypern Slutbrugeren skal registrere RLAN-enheder (eller WAS eller Wi-Fi) hos "Department of Electronic Communications" (P.I. 365/2008 og P.I. 267/2007). P.I. 365/2008 er radiokommunikationsforordningen af 2008 vedrørende kategorier af stationer, der er underlagt generel tilladelse og registrering ("Categories of Stations Subject to General Authorization and Registration"). P.I. 267/2007 er den generelle tilladelse vedrørende brug af radiofrekvenser af radiobaserede lokalnet og trådløse adgangssystemer, herunder radiobaserede netværk (WAS/RLAN). Til kunder i Frankrig WLAN-funktionen i dette LCD Digital Colour TV må kun anvendes indeni bygninger. Enhver form for brug af WLAN-funktionen (WiFi) i dette radioudstyr uden for bygninger er forbudt på fransk område. Sørg for, at WLANfunktionen (WiFi) i dette LCD Digital Colour TV er deaktiveret før enhver form for anvendelse uden for bygninger (ART Decision 2002-1009 med ændring ved ART Decision 03-908 vedrørende brugsrestriktioner på radiofrekvenser). Placering af identifikationsmærkat Mærkatet med oplysninger om modelnummer og strømforsyning (jævnfør gældende sikkerhedsregler) findes på bagsiden af tv'et. På modeller fra KDL-NX805-serien kan oplysningerne findes ved at fjerne bundlåget.

Indholdsfortegnelse Kontrol af tilbehør...........................................................................................................................4 Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen ......................................................................................4 Opsætning Fastgørelse af tv-fod......................................................................................................................5 Tilslutning af antenne/Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)...................................................7 Undgå, at tv'et vælter.....................................................................................................................8 Samling af kablerne .......................................................................................................................8 Udførelse af startopsætning...........................................................................................................9 Afmontering af tv-foden fra tv'et...................................................................................................10 Brug af tv'et Se programmer ............................................................................................................................11 Benyt tv'ets funktioner..................................................................................................................11 Brug i-Manual...............................................................................................................................12 Yderligere oplysninger Fejlfinding.....................................................................................................................................13 Specifikationer .............................................................................................................................14 Montering af tilbehør (beslag til vægmontering/beslag til vægophængning) ...............................17 Sikkerhedsoplysninger.................................................................................................................23 Forholdsregler..............................................................................................................................24 • Betjeningsvejledningerne er indbygget i dit BRAVIA TV. Se "Brug i-Manual" for betjening (side 12). • Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" (side 23) igennem, før tv'et betjenes. Gem vejledningen til senere brug. 3 DK DK