Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Danois

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Danois

Undgå, at tv'et vælter

Undgå, at tv'et vælter Samling af kablerne ~ • Du må ikke samle strømkablet med de øvrige tilslutningskabler. For KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 * 1 Placer en træskrue (4 mm i diameter, medfølger ikke) i tv-foden. 2 Skru en maskinskrue (medfølger ikke) i skruehullet på tv'et. For KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 Brug M4 × 16 skrue For KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 Brug M4 × 8 skrue 3 Bind træskruen og maskinskruen sammen med en kraftig snor (medfølger ikke). *Kun KDL-52/40NX805 For KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 8 DK

Udførelse af startopsætning KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 KDL-52/ 40NX805 1 Slut tv'et til stikkontakten. 2 Kontroller, at indstillingen ENERGY SAVING SWITCH er slået til (z). 3 Tryk på 1 på tv'et. Første gang tv'et tændes, vises sprogmenuen på skærmen. 4 Følg vejledningen på skærmen. KDL-46/ 40NX705 Automatisk satellitindstilling: "Automatisk satellitindstilling" indstiller automatisk de tilgængelige satellitkanaler. DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) 1.0 styring gør opsætning af fire forskellige kanaler muligt. Følgende indstillinger er uafhængige af hver tilslutning. Brug "LNB-konfiguration" til opsætning af DiSEqC-indgang i "DiSEqCstyring". 1 2 3 4 Automatisk satellitindstilling LNB-konfiguration Scanningstype Transponder Avancerede indstillinger Signalstyrke Signalkvalitet Universal, Auto, Deaktiveret, 13/18V Netværksscanning 10700MHz, Vandret, 22000Ksym/s Start Ingen Ingen 6/15 – I tilfælde af en enkelt satellitkanal kan du lade den være på startindstillingen. – Hvis der er to satellitkanaler, skal du angive "Toneburst A" (1. satellit) og "Toneburst B" (2. satellit) i indstillingen "DiSEqC-styring". – Eller du kan bruge DiSEqC-kommando A (1. satellit) og (2. satellit), hvis din LNB eller multi-omskifter kan håndtere disse kommandoer. – Hvis der er fire satellitkanaler, er DiSEqC-styring A, B, C og D nødvendig. "LNB low-band frekvens" og "LNB high-band frekvens": – Angiver LNB-frekvensbånd. Sørg for at læse dokumentationen til LNB for at indstille frekvenser (vises normalt som "L.O. frekvens"). – Standardværdierne er for en universel LNB. – Hvis din LNB ikke kan håndtere begge bånd (low og high), kan du angive begge to. Hvis den kun kan håndtere et, angives low band. "22 kHz-tone": Hvis LNB er dualband (low og high bands), indstilles til "Auto". Tv'et tager sig af alt automatisk, i modsat fald indstilles til "Fra". "LNB-spænding": Angiver den indstillede spænding for en LNB med dobbelt polarisering. – 13/18V: standard. – 14/19V: hvis LNB-kablet er mere end 60 m langt. – Fra: hvis en ekstern strømforsyning kan bruges. 2 "Scanningstype": Hvis ingen af kanalerne bruger "Netværksscanning", så prøv "Fuld scanning". "Fuld scanning": Udfører en komplet frekvensscanning og garanterer indstilling til alle mulige programmer til den aktuelt angivne LNB-konfiguration. Tidligere indstillede programmer går tabt. Opsætning 1 "LNB-konfiguration": I tilfælde af en ikke-standard LNB (lav støj blokering) er manuel indstilling mulig. (Fortsættes) 9 DK