Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Danois

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Danois

Oversigt over mål til

Oversigt over mål til tv-montering (SU-WL500) Skærmmidtpunkt Modelnavn KDL- Skærmens mål Mål for skærmmidtpunkt Enhed: cm Længde for hver monteringsvinkel Vinkel (0°) Vinkel (20°) A B C D E F G H 55NX815 127,6 77,0 8,6 48,2 9,2 31,8 72,3 49,5 46NX715 108,3 66,0 14,1 48,2 9,1 28,0 62,0 49,5 40NX715 94,4 58,2 17,8 48,2 9,1 25,2 54,7 49,5 Tallene i ovenstående oversigt kan variere en smule afhængigt af monteringen. ADVARSEL Den væg, som tv'et monteres på, skal kunne støtte en vægt på mindst fire gange tv'ets vægt. Yderligere oplysninger om vægt findes i afsnittet "Specifikationer" (side 14). Diagram/tabel over skrue- og krogplaceringer (SU-WL500) 55NX815 46NX715 40NX715 Modelnavn KDL- Skrueplacering Krogplacering e, j b Skrueplacering Hvis monteringskrogen installeres på tv'et. Krogplacering Hvis tv'et installeres på grundbeslaget. b a* c* * Krogplacering "a" og "c" kan ikke bruges ved modellerne. 18 DK

SU-WL700 ~ • Fjern bunddækslet og terminaldækslet ved installation på en væg (kun KDL-52/40NX805). • Sørg for at bruge de sorte afstandsstykker, der fulgte med tv'et, når tv'et monteres på en væg (kun KDL-52/40NX805). 5 Tilslut den medfølgende netledning. (5-1) (kun KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705) Forholdsregler Sørg for sikker fastgørelse af beslaget til vægmontering på væggen ved at følge vejledningen heri såvel som den vejledning, der fulgte med beslaget til vægmontering. Tallene i parentes angiver de installationstrin, som er beskrevet i den betjeningsvejledning, der fulgte med beslaget til vægmontering. 1 Kontroller de dele, der fulgte med beslaget til vægmontering (1). Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med beslaget til vægmontering. 2 Afgør monteringens placering. (2-1) Se den medfølgende "Oversigt over mål til tv-montering". Sørg for passende afstand mellem tv'et og loftet samt fremspringende dele på væggen, som beskrevet i vejledningen. 3 Monter grundbeslaget på væggen. (2-2 til 3) Afgør skruens placering på væggen, og monter Grundbeslaget. Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med beslaget til vægmontering angående flere oplysninger. 4 Afmontering af tv-foden på tvapparatet, hvis det er nødvendigt. (4-1) • Se "Afmontering af tv-foden fra tv'et" (i denne vejledning) for detaljer. ~ • Monter ikke bunddækslet. 6 Anbring afstandsstykkerne (kun KDL-52/40NX805). 2 Anbring de fire afstandsstykker (medfølger). 1 Fjern de fire skruer, og opbevar dem på et sikkert sted for at holde dem væk fra børn. ~ • Når tv-foden monteres igen, sørg da for at fastgøre de fire skruer (der blev fjernet tidligere) i de oprindelige huller på bagsiden af tv'et. 7 Monter monteringsbeslaget og låsebeslaget. (4-3 til 4-7) Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med beslaget til vægmontering. 8 Klargør papirskabelonen (5-2) 1. Se i følgende "Oversigt over mål til tvmontering", og marker omridset af tv'et på skabelonen. 2. Sæt skabelonen på væggen med tape, som angivet i den vejledning, som fulgte med beslaget til vægmontering. Se i den betjeningsvejledning, der fulgte med beslaget til vægmontering for at gøre installationen færdig. (5-3 til 6) Yderligere oplysninger (Fortsættes) 19 DK