Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Danois

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Danois

Inledning Tack för att

Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk. Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service- och garantiärenden, var vänlig se separat service- och garantidokument. Anmärkningar om digital TV • Funktioner avseende digital TV ( ) fungerar endast i länder eller områden där DVB-T (MPEG-2 och H.264/ MPEG-4 AVC) digitala marksignaler sänds eller där du har tillgång till en kompatibel DVB-C (MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör med din återförsäljare om du kan ta emot en DVB-T-signal där du bor eller fråga din kabelleverantör om deras DVB-Ctjänst är lämplig för integrerad användning med denna TV-apparat. • Din kabelleverantör kanske tar ut en avgift för sina tjänster och du kanske måste godkänna leverantörens villkor för den aktuella tjänsten. • Denna TV följer gällande specifikationer för DVB-T och DVB-C, men vi kan inte garantera kompatibilitet med framtida DVB-T digitala marksändningar och DVB-C digitala kabelsändningar. • Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är tillgängliga i vissa länder/områden och DVB-C-kabel kanske inte fungerar korrekt med vissa leverantörer. • Endast KDL-NX81x- och NX71xserierna stödjer Divx ® . För en lista på kompatibla kabeloperatörer, var god besök vår supportsida: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Bruksanvisningen till denna TV innehåller instruktioner för att ”Montera väggfästet”. • Illustrationerna i denna bruksanvisning visar KDL-40NX805-serien såvida inget annat anges. • Bilderna på fjärrkontrollen som används i denna bruksanvisning är för RM-ED030 om inget annat anges. Information om varumärken är ett registrerat varumärke tillhörande DVB Project. HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. DLNA ® , DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED ® är varumärken, servicemärken eller kontrollmärken som tillhör Digital Living Network Alliance. DivX ® är en videokomprimeringsteknik som är utvecklad av DivX, Inc. 2 SE DivX ® , DivX Certified ® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens. OM DIVX VIDEO: DivX ® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX, Inc. Detta är en officiell DivX-certifierad enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programverktyg för att konvertera dina filer till DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denna DivX Certified ® -enhet måste registreras för att det ska gå att spela upp innehåll enligt DivX Video-on-Demand (VOD). För att generera registreringskoden, sök upp avsnittet DivX VOD i inställningsmenyn för enhet. Gå till vod.divx.com med denna kod för att fullfölja registreringsprocessen och lära dig mer om DivX VOD. Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken tillhörande Dolby Laboratories. ”BRAVIA” och är varumärken tillhörande Sony Corporation. ”XMB” och ”xrossmediabar” är varumärken tillhörande Sony Corporation och Sony Computer Entertainment Inc. DiSEqC är ett varumärke som tillhör EUTELSAT. Anmärkning beträffande trådlös signal 1. Härmed deklarerar Sony, att denna enhet följer viktiga krav och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/ EC. Konformitetsdeklarationen (declaration of conformity, DoC) för R&TTE-direktiv, finns på följande URL-adress. http://www.compliance.sony.de/ 2. Meddelande till kunder: följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv gäller. Trådlösa TV-system kan användas i följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakiska republiken, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckiska republiken, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. Denna utrustning kan användas i andra icke-europeiska länder. Trådlöst TV-system - Information angående regler För kunder i Italien s med avseende på privatbruk, av lagstiftningsdekret 1.8.2003, nr 259. (”Regler för elektronisk kommunikation”). Särskilt artikel 104 anger när tidigare anskaffande av en allmän auktorisation krävs och artikel 105 anger när en obegränsad användning är tillåten; s med avseende på leverans av RLANåtkomsten med hänsyn till telecomnätverk och -tjänster (t.ex trådlöst TV-system), av ministerdekret 28.5.2003, enligt tillägg, och artikel 25 (allmän auktorisation för elektronisk kommunikationsnätverk och -tjänster) i Regler för elektronisk kommunikation s med avseende på privatbruk, av minsiterdekret 12.07.2007 För kunder i Norge Användning av den här radioutrustningen är inte tillåten i geografiska områden med en radie av 20 km från centrum i Ny-Ålesund, Svalbard. För kunder på Cypern Slutanvändaren måste registrera RLAN (eller WAS eller Wi-Fi)-enheter på departementet för elektonisk kommunikation (P.I. 365/2008 och P.I. 267/2007). P.I. 365/2008 är radiokommunikationsförordningen (stationskategorier som är föremål för allmänt godkännande och registering) Order från 2008. P.I. 267/2007 är det allmänna godkännandet för användning av radiofrekvenser av lokala radionätverk samt av anläggningar med trådlös anslutning, inklusive lokala radionätverk (WAS/RLAN). För kunder i Frankrike WLAN-funktionen (WiFi) för denna Digitala LCD-TV i färg får uteslutande användas inuti byggnader. All användning av WLAN-funktionen (WiFi) för denna Digitala LCD-TV i färg utomhus är förbjuden på franskt territorium. Kontrollera att WLAN-funktionen (WiFi) för denna Digitala LCD-TV i färg är inaktiverad innan den används utomhus (ART-beslut 2002-1009 enligt ändringar i ART-beslut 03-908, med avseende på restriktioner vid användning av radiofrekvenser.) Identifieringsetikettens placering Etiketter med modellnr. och strömförsörjningsklass (i enlighet med tillämpliga säkerhetsbestämmelser) finns på baksidan av TV:n. På KDL-NX805- seriens modeller hittar du dem om du tar bort det undre locket.

Innehållsförteckning Kontrollera tillbehören ....................................................................................................................4 Sätta i batterier i fjärrkontrollen......................................................................................................4 Installation Montering av bordsstativet.............................................................................................................5 Ansluta en antenn/digitalbox/inspelare (t ex en DVD-inspelare)....................................................7 Förhindra att din TV välter .............................................................................................................8 Binda ihop kablarna .......................................................................................................................8 Utföra startinställningar ..................................................................................................................9 Demontera bordsstativet från TV:n..............................................................................................10 Titta på TV Titta på program...........................................................................................................................11 Använda TV:s funktioner..............................................................................................................11 Använda i-Manual........................................................................................................................12 Övrig information Felsökning....................................................................................................................................13 Specifikationer .............................................................................................................................14 Installera tillbehören (väggfäste/väggkonsol)...............................................................................17 Säkerhetsinformation...................................................................................................................23 Säkerhetsföreskrifter....................................................................................................................24 • Bruksanvisning finns inbyggd i din BRAVIA TV. Se ”Använda i-Manual” för instruktioner på hur du använder den (sidan 12). • Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation” (sidan 23) i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara bruksanvisningen för framtida referens. 3 SE SE