Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Finlandais

"Netværksscanning":

"Netværksscanning": Udfører en scanning i transponderne i et netværk (aka NIT-scanning). Da "Netværksscanning" er hurtigere end "Fuld scanning", anbefales den, når der indstilles til et kendt netværk (normalt tilknyttet en satellit). En transponder skal angives, hvorfra netværksoplysninger (andre transpondere) hentes. Tidligere indstillede programmer går tabt. "Scanning efter nye tjenester": – Indstiller til en enkel transponder. – Dette er en trinvis scanning, og den bør anvendes i tilfælde, hvor en ny transponder føjes til en satellit. – Tidligere indstillede programmer bevares, og de fundne tilføjes nederst på programlisten over satellittilslutninger. ~ • "Scanning efter nye tjenester" er ikke tilgængelig, mens startopsætningen udføres. 3 "Transponder": I tilstanden "Netværksscanning" eller "Scanning efter nye tjenester" kan du manuelt indtaste indstillingerne til transponderen. 4 "Avancerede indstillinger": Giver dig mulighed for at angive programindstillingerne med flere detaljer, så det er nemmere at finde typen af tjenester, som du foretrækker at indstille på. Aut. programindstilling: Hvis du vælger "Kabel TV", anbefaler vi, at du vælger "Hurtig scanning" for hurtig indstilling. Indstil "Frekvens" og "Netværks-ID" i overensstemmelse med oplysningerne fra din kabeludbyder. Hvis der ikke findes nogen kanal med "Hurtig scanning", kan du prøve "Fuld scanning" (selvom det kan tage lidt længere tid). ~ • "Fuld scanning" er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af område/land. En liste med understøttede kabeloperatører findes på support-webstedet: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ 10 DK Programsortering: Ændrer rækkefølgen af analoge kanaler, som er gemt i tv'et. 1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil flytte til en ny placering, og tryk derefter på . 2 Tryk på F/f for at vælge den nye placering til kanalen, og tryk derefter på . ~ • Til satellitkanaler skal du vælge "Satellitprogramsortering" i "Digital opsætning" af "Indstillinger" for at ændre rækkefølgen af satellitkanaler i den samme procedure som ovenfor, når startopsætningen er fuldført. • Du kan også indstille kanalerne manuelt. Afmontering af tv-foden fra tv'et ~ • Fjern skruerne i pilenes retning fra tv'et. • Tv-foden må kun fjernes, hvis du installerer tilsvarende tilbehør på tv'et. • Sørg for, at tv'et befinder sig i vertikal position, før du tænder for det. Du må ikke tænde for tv'et, når LCD-skærmen vender nedad, så du undgår ujævnheder i billedet. For KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 For KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 Samling

Brug af tv'et Se programmer 1 Tænd for tv'et. GUIDE 2 1 Slå ENERGY SAVING SWITCH til (z). 2 Tryk på 1 på tv'et for at tænde tv'et. Brug af tv'et OPTIONS 2 Vælg en tilstand. HOME 3 Vælg en tv-kanal. 3 Brug af den elektroniske programoversigt Tryk på GUIDE i digital tilstand for at få vist programoversigten. z • Knapperne 5, N, PROG + og AUDIO på fjernbetjeningen er blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringerne som referencepunkt, når du betjener tv'et. Benyt tv'ets funktioner Knappen HOME Tryk for at få vist forskellige funktioner og indstillingsskærme. Knappen OPTIONS Tryk for at få vist praktiske funktioner baseret på den aktuelle indgang eller indhold. Billede Lyd BRAVIA ENGINE 3 PRO Føj til Favoritter Lås/Lås op PAP Motionflow Sleeptimer Hovedtelefonlydstyrke Højttaler Systemoplysninger (Fortsættes) 11 DK