Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Finlandais

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Finlandais

Sledovanie TV vysielania

Sledovanie TV vysielania Sledovanie programov 1 Zapnite televízny prijímač. GUIDE OPTIONS HOME 2 2 1 Zapnite spínač ENERGY SAVING SWITCH (z). 2 Stlačením tlačidla 1 na televíznom prijímači sa prijímač zapína. Vyberte režim. 3 Vyberte televízny kanál. 3 z • Tlačidlá 5, N, PROG + a AUDIO na diaľkovom ovládači majú na povrchu dotykový bod. Tieto dotykové body používajte na orientáciu pri ovládaní televízneho prijímača. Používanie digitálneho elektronického programového sprievodcu Ak chcete zobraziť programového sprievodcu, v digitálnom režime stlačte tlačidlo GUIDE. Používanie funkcií televízneho prijímača Tlačidlo HOME Stlačením tohto tlačidla možno zobraziť obrazovky rôznych funkcií a nastavení. Tlačidlo OPTIONS Stlačením možno zobraziť komfortné funkcie v závislosti od aktuálneho vstupu alebo obsahu. Obraz Zvuk BRAVIA ENGINE 3 PRO Pridať do obľúbených položiek Uzamknúť/Odomknúť PAP Motionflow Časovač vypnutia Hlasitosť slúchadiel Reproduktor Informácie o systéme 12 SK

Používanie príručky i-Manual 1 2 Vo vašom televíznom prijímači BRAVIA je zaznamenaný návod na používanie, ktorý možno zobraziť na obrazovke. Príručku i-Manual si môžete prezerať kedykoľvek, keď si potrebujete vyhľadať informácie o komfortných funkciách. 1 2 Stlačte tlačidlo i-MANUAL. Pomocou tlačidiel G/g/F/f/ vyberte položku. Sledovanie TV vysielania Vitajte v i-Manual Funkcie TV prijímača „BRAVIA“ Sledovanie TV vysielania Používanie ponuky Domov Funkcie zábavy s pripojeným príslušenstvom Popis súčastí Riešenie problémov Register x Vitajte v i-Manual x Funkcie TV prijímača „BRAVIA“ x Sledovanie TV vysielania Predstavuje komfortné funkcie, ako napríklad Elektronický programový sprievodca, Obľúbené, a pod. x Používanie ponuky Domov Umožňuje prispôsobiť nastavenia televízneho prijímača a pod. x Funkcie zábavy s pripojeným príslušenstvom Poskytuje informácie o tom, ako pripojiť voliteľné príslušenstvo. x Popis súčastí x Riešenie problémov Umožňuje vyhľadať riešenie problému. x Register ~ • Obrázky a ilustrácie sa môžu líšiť od obsahu zobrazeného na obrazovke. 13 SK