Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Suédois

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Suédois

Justere TV-ens

Justere TV-ens synsvinkel Denne TV-en kan justeres innenfor vinklene som vises under. ~ • Følg fremgangsmåten under i motsatt rekkefølge for å stille vinkelen tilbake til 0°. For KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 0° 6° For KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705 0° 6° 1 4 Fjern skruen som vist. Monter skruen i det øverste skruehullet i bordstativet. 2 3 Løft opp og vipp. Før inn. 6 NO

Koble til antenne/dekoder/ opptaker (f.eks. DVDopptaker) Koble til en set top-boks/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) med SCART For KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 For KDL-55NX815, KDL-46/40NX715 SCART-adapter (medfølger) Oppsett Set Top-boks/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) Set Top-boks/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) ~ • Universal SCART-ledning med rettvinklet kontakt anbefales for denne tilkoblingen. Koble til en dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) med HDMI • Skru satellittkontakten forsiktig til med fingrene. Bruk ikke verktøy. • TV-en må være slått av ved tilkobling av satelittmottakeren (antennen). Set Top-boks/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) ~ • For KDL-52/40NX805 monteres bunndeksel og stativdeksel når kablene er koblet til. 7 NO