Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Suédois

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Suédois

Kontrola príslušenstva

Kontrola príslušenstva Pre všetky modely Diaľkový ovládač (1) Batérie AAA (typ R3) (2) Stolový stojan (1)* Pre modely KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 Napájací kábel (1) Držiak káblov (1) Zadný kryt stojana (1) Čierne rozpery (4) (len model KDL-52/ 40NX805) Upevňovacie skrutky pre stolový stojan (M5 × 16) (4) Montážne skrutky pre stolový stojan (M5 × 16) (4) (len modely KDL-40NX805 a KDL-40NX705) Vkladanie batérií do diaľkového ovládača 1 Odnímte ochranný film. 2 Kryt potlačte a posuňte smerom dopredu. Pre modely KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715 Šesťhranný kľúč (1) Montážne skrutky pre stolový stojan (4) (len modely KDL-55NX815, KDL-46NX715) Montážne skrutky pre stolový stojan (2) (len model KDL-40NX715) Adaptér SCART (1) * Rozložené, okrem KDL-52NX805 a KDL-46NX705. Informácie o montáži stolového stojana nájdete v brožúre dodanej so stojanom. 4 SK

Inštalácia Montáž stolového stojana Pokyny na správnu inštaláciu stolového stojana na niektoré modely televíznych prijímačov nájdete v inštalačnej brožúre dodanej so stojanom. ~ • Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu, nevystavujte obrazovku priamemu osvetleniu alebo slnečnému svetlu. • Ak je televízny prijímač prinesený priamo zo studeného do teplého prostredia, alebo je umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti, alebo v miestnosti, kde bolo práve zapnuté kúrenie, na povrchu alebo vo vnútri televízneho prijímača môže kondenzovať vlhkosť. Ak by k tomu došlo, vypnite televízny prijímač a nechajte ho vypnutý, kým sa vlhkosť nevyparí a až potom môžete televízny prijímač používať. Ak si všimnete kondenzáciu vlhkosti medzi skleneným panelom a LCD obrazovkou, zapnite televízny prijímač a kondenzovaná vlhkosť sa vyparí po jeho zohriatí. Pre modely KDL-52/40NX805, KDL-46/40NX705 1 Televízny prijímač umiestnite na stolový stojan. 3 Keď sú všetky skrutky utiahnuté, pripojte zadný kryt stojana (dodáva sa) k stolovému stojanu. Pre modely KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715 1 Zarovnajte televízny prijímač podľa dvoch rysiek na stolovom stojane a jemne ho umiestnite tak, aby značka f smerovala dopredu. Inštalácia 2 Pripevnite televízny prijímač a stolový stojan pomocou dodanej skrutky a šesťhranného kľúča. 2 Pripevnite televízor k stolovému stojanu pomocou dodávaných skrutiek podľa šípok , ktoré označujú diery na skrutky. ~ • Ak používate elektrický skrutkovač, uťahovací moment nastavte približne na 1,5 N·m {15 kgf·cm}. ~ • Uťahovací moment nastavte na približne 3 N·m {30 kgf·cm}. Opätovné pripevnenie stojana na televízor k TV prijímaču Pripevnenie na pôvodné umiestnenie použitím odstránených skrutiek. Pozrite si časť „Odstránenie stojana na televízor od TV prijímača“ (strana 11). (Pokračovanie) 5 SK