Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Suédois

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Suédois

Tabell över TV:ns

Tabell över TV:ns installationsmått (SU-WL500) Skärmens mittpunkt Modellnamn KDL- Bildskärmsmått Djup vid skärmens mittpunkt Enhet: cm Höjd vid olika monteringsvinklar Vinkel (0°) Vinkel (20°) A B C D E F G H 55NX815 127,6 77,0 8,6 48,2 9,2 31,8 72,3 49,5 46NX715 108,3 66,0 14,1 48,2 9,1 28,0 62,0 49,5 40NX715 94,4 58,2 17,8 48,2 9,1 25,2 54,7 49,5 Värdena i ovanstående tabell kan variera något beroende på installationen. VARNING Väggen där TV:n ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone fyra gånger TV-apparatens vikt. Se ”Specifikationer” (sidan 14) angående dess vikt. Diagram/tabell för placering av skruvar och hakar (SU-WL500) 55NX815 46NX715 40NX715 Modellnamn KDL- Skruvplacering Hakplacering e, j b Skruvplacering När monteringshaken monteras på TV:n. Hakplacering När TV:n monteras på basplattan. b a* c* * Hakplacering ”a” och ”c” kan inte användas för modellerna. 18 SE

SU-WL700 ~ • Ta bort underdelsskyddet och terminalskyddet vid installation på en vägg (endast KDL-52/ 40NX805). • Var noga med att använda de medföljande svarta mellanläggen som följde med TV:n vid installation på en vägg (endast KDL-52/ 40NX805). 5 Ansluta medföljande nätkabel. (5-1) (endast KDL-52/40NX805, KDL-46/ 40NX705) Försiktighetsåtgärder Följ instruktionerna i den här bruksanvisningen samt i handboken som följer med väggfästet noga så att monteringen av väggfästet uppfyller säkerhetskraven. Siffrorna inom parantes indikerar installationsstegen som beskriv i handboken som följer med väggfästet. 1 Kontrollera delarna som följer med väggfästet (1). Se handboken som följer med väggfästet. 2 Välja installationsplats. (2-1) Se följande ”Tabell över TV:ns installationsmått”. Se till att det finns ett tillräckligt stort mellanrum mellan TVapparaten, taket och utskjutande delar av väggen enligt instruktion. 3 Fäst basplattan på väggen. (2-2 genom 3) Avgör var skruvarna skall sitta på väggen och fäst Basplattan. Se handboken som följer med väggfästet för mer information. 4 Ta vid behov loss bordsstativet från TV-apparaten. (4-1) • Se ”Demontera bordsstativet från TV:n” (i denna handbok) för detaljerad information. ~ • Sätt inte tillbaka underdelsskyddet. 6 Placera mellanläggen (endast KDL-52/ 40NX805). 2 Placera de fyra mellanläggen (medföljer). 1 Ta bort de fyra skruvarna och bevara dem på en säker plats borta från barn. ~ • När du sätter tillbaka bordsstativet igen bör du se till att fästa de fyra skruvarna (som du tidigare avlägsnade) i ursprungliga hål på TV:ns baksida. 7 Fäst monteringsfästet och låsplattan. (4-3 genom 4-7) Se handboken som följer med väggfästet. 8 Förbered pappersmallen. (5-2) 1. Se följande ”Tabell över TV:ns installationsmått” och markera TV:ns konturer på mallen. 2. Tejpa fast mallen på väggen enligt instruktionerna i handboken som följde med väggfästet. Följ instruktionerna i handboken som följer med väggfästet för att slutföra installationen. (5-3 genom 6) Övrig information (Fortsättning) 19 SE