Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

MENU/ Innstillingssøk

MENU/ Innstillingssøk Endre REC-mappe Endrer mappen på minnekortet for lagring av innspilte bilder. 1 MENU t (Innst.) t (Minnekortverktøy) t [Endre REC-mappe] 2 Velg en mappe med b/B på kontrollknappen. 3 [OK] t z Merknader • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder. • Denne mappen kan ikke velges som opptaksmappe. – "100" mappe – En mappe med et nummer som har enten bare "sssMSDCF" eller "sssMNV01". • Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe. Innhold Operasjonssøk Indeks 100 NO

MENU/ Innstillingssøk Slette REC-mappe Sletter en mappe for opptak av bilder på minnekortet. 1 MENU t (Innst.) t (Minnekortverktøy) t [Slette REC-mappe] 2 Velg en mappe med b/B på kontrollknappen. 3 [OK] t z Merknader • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å ta opp bilder. • Hvis du sletter mappen som er satt som opptaksmappe med [Slette REC-mappe], velges den mappen som har høyest mappenummer, som neste opptaksmappe. • Du kan bare slette tomme mapper. Hvis en mappe inneholder bilder eller filer som ikke kan spilles av på kameraet, må du først slette disse bildene og filene, og så slette mappen. Innhold Operasjonssøk Indeks 101 NO