Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Vise bilder på en TV Du

Vise bilder på en TV Du kan vise bilder på en TV ved å koble kameraet til en TV. Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til. Henvis til bruksanvisningen som fulgte med TV-en. Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den inkluderte kabelen eller flerbruksterminalen 1 Slå av både kameraet og TV-en. 2 Koble kameraet til TV-en med kabelen for flerbruksterminal (inkludert). Innhold Operasjonssøk 1 Til lyd-/videoinngangskontakter Kabel for flerbruksterminal (avspilling)-knapp 2 Til multikontakten MENU/ Innstillingssøk 3 Slå på TV-en og still inn inngangen. 4 Trykk på (avspilling)-knappen for å slå på kameraet. Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en. Velg ønsket bilde med kontrollknappen. Indeks Merknader • Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det til TV-apparatet (side 92). • Opptaksbildet vil ikke vises på TV-apparatet når filmen er tatt opp under betingelse av sammenkoblet kamera og TV. • Ved utmating til TV, er Enkel visningsmodus ugyldig. 106 NO

Visning av bilder ved å koble kameraet til en HDTV Du kan vise et bilde med høy kvalitet som er tatt opp på kameraet til en HD-TV (High Definition-TV) med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat). Bruk en Type3-godkjent adapterkabel for HD-utgang (selges separat). 1 Slå av både kameraet og TV-en. 2 Fest en konverteringsadapter til en adapterkabel for HD-utgang (selges separat) og kobler kameraet til en HD (High Definition) TV med riktig kabel. Innhold Operasjonssøk Grønn/Blå/Rød HD-utgang adapterkabel (selges separat) COMPONENT VIDEO IN AUDIO Hvitt/Rød 1 Til lyd-/ videoinngangskontakter (avspilling)-knapp 2 Til multikontakten Konverteringsadapter* MENU/ Innstillingssøk Indeks *Konverteringsadapteren leveres med en Type3-kompatibel adapterkabel for HD-utgang (selges separat). 3 Slå på TV-en og still inn inngangen. 4 Trykk på (avspilling)-knappen for å slå på kameraet. Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-en. Velg ønsket bilde med kontrollknappen. Merknader • Sett [COMPONENT] til [HD(1080i)] (side 91). • Bilder som er tatt i [VGA] bildestørrelse kan ikke vises i HD-format. • Når du tar opp filmer mens kameraet og TV-en er koblet sammen med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat), blir ikke bildet som tas opp, vist på TV-en. • Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det til TV-apparatet (side 92). • Ved utmating til TV, er Enkel visningsmodus ugyldig. z"PhotoTV HD" Dette kameraet er kompatibelt med "PhotoTV HD"-standarden. Ved å koble til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat), kan en hel verden av bilder vises i fantastisk Full HD-kvalitet. • PhotoTV HD gir svært detaljerte fotografiaktige uttrykk med subilte strukturer og farger. • Du må også foreta innstillinger på TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en for flere opplysninger. 107 NO