Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Merknad • Bare

Merknad • Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen. DSC-W350/W350D/W360 Modusbryter Opptaksmodus Menyelementer REC-modus — — — Scenevalg — — — — — (Enkel modus) — — — Filmopptaksscene* — — — — Fotograferingsretning — — — — — Bildestørr. Serieinnstillinger — — — EV ISO — — — — Hvitbalanse — — Hvitbalanse under vann* — — — — Fokus — — — — Målemodus — — Scenegjenkjenning — — — — — Smilfølsomhet — — — Ansiktsgjenkjenning — — — DRO — — — — — Lukkede øyne-reduksjon — — — — — (Innst.) Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks * Kun DSC-W350/W360 Merknad • Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen. 10 NO

MENU-elementer (visning) Du kan velge de forskjellige visningsfunksjonene med MENU-knappen. 1 Trykk på (avspilling)-knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermen. 3 Velg det ønskede menyelementet med v/V/b/B på kontrollknappen. 4 Trykk på z midt på kontrollknappen. I tabellen under viser en funksjon som kan endres av brukeren, mens — viser en funksjon som ikke kan endres. DSC-W380/W390 Visningsmodus Minnekort (avspilling)- knapp Kontrollknapp MENU-knapp Internminne Datovisning Mappevisning Mappevisning Mappevisning Menyelementer (Stillbilder) (Film) (Lysbildevisning) (Visningsmodus) — (Retusjere) — (Slett) (Beskytt) DPOF — — (Utskrift) — (Rotere) — (Velg mappe) — — (Innst.) Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Merknader • Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen. • Når modusvelgeren er satt til (Enkelt opptak), vises Slett-skjermen hvis du trykker på MENU. Du kan velge mellom [Slette enkeltbilde] og [Slette alle bilder]. Fortsett r 11 NO