Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Laste opp bilder til en

Laste opp bilder til en medietjeneste Dette kameraet har et innebygd program, "PMB Portable". Du kan bruke dette programmet til å gjøre følgende: • Du kan enkelt laste opp bilder til en blogg eller annen medietjeneste. • Du kan laste opp bilder fra en datamaskin som er koblet til Internett selv om du ikke er hjemme eller på kontoret. • Du kan enkelt registrere medietjenester (som blogger) som du bruker ofte. Hvis du vil ha mer informasjon om "PMB Portable", kan du se hjelp for "PMB Portable". Start "PMB Portable" (Windows) Når du bruker "PMB Portable" for første gang, må du velge språket. Følg prosedyren under for å gjøre valget. Når språkvalget er gjort, er trinnene 3 til 5 unødvendige neste gang du bruker "PMB Portable". 1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og datamaskinen. Når du kobler kameraet til datamaskinen, vises AutoPlay Wizard. Klikk på [×] for å lukke AutoPlay Wizard for eventuelle unødvendige stasjoner. • Hvis ønsket AutoPlay Wizard ikke vises, klikk på [Computer] (i Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], dobbeltklikk deretter på "PMBP_Win.exe". 2 Klikk på "PMB Portable". (i Windows XP, klikk på "PMB Portable" t [OK]) • Hvis [PMB Portable] ikke vises i AutoPlay Wizard, klikk på [Computer] t [PMBPORTABLE], og dobbeltklikk deretter på "PMBP_Win.exe". Språkvalg-skjermen vises. 3 Velg ønsket språk, og klikk deretter [OK]. Regionvalg-skjermen vises. 4 Velg passende [Region] og [Country/Area], og klikk deretter på [OK]. Skjermen med lisensavtalen vises. 5 Les lisensavtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, klikk på [I Agree]. "PMB Portable" starter. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 114 NO

Start "PMB Portable" (Macintosh) 1 Opprett en USB-tilkobling mellom kameraet og en Macintosh-datamaskin. Når du kobler kameraet og datamaskinen sammen, vises [PMB Portable] på skrivebordet. Klikk på [×] for å lukke eventuelle unødvendige stasjoner. 2 Klikk på [PMBPORTABLE]-mappen, og klikk deretter på [PMBP_Mac]. Regionvalg-skjermen vises. 3 Velg riktig [Region] og [Country/Area], og klikk deretter på [OK]. Skjermen med lisensavtalen vises. 4 Les lisensavtalen nøye. Hvis du godtar vilkårene i avtalen, klikk på [I Agree]. "PMB Portable" starter. Merknader • Sett [LUN-innstillinger] i [Hovedinnstillinger] til [Multi]. • Alltid koble til et nettverk når du bruker "PMB Portable". • Når du laster opp bilder over Internett, kan hurtigbufferet forbli i datamaskinen som brukes avhengig av tjenesteleverandøren. Dette gjelder også når kameraet brukes for dette formålet. • Når en feil oppstår i "PMB Portable" eller du sletter "PMB Portable" ved en feil, kan du reparere "PMB Portable" ved å laste ned PMB Portable-installasjonsprogrammet fra websiden. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Merknader om "PMB Portable" "PMB Portable" gjør det mulig å laste ned URL-adressene til en rekke websider fra serveren som administreres av Sony ("Sony-server"). For å kunne bruke "PMB Portable" til å ha glede av bildeopplastningstjenesten eller andre tjenester ("tjenestene") som leveres av disse og andre websider, må du godta følgende. • Noen websider krever registrering og/eller gebyrer for bruk av tjenestene. Når du bruker slike tjenester, må du overholde vilkårene og betingelsene som er lagt frem av disse websidene. • Tjenester kan opphøre eller endres i henhold til websideoperatørenes ønske. Sony skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer som oppstår mellom brukere og tredjeparter eller ubeleiligheter som oppstår for brukere i forbindelse med bruk av tjeneste, inkludert opphør av eller endringer til slike tjenester. • For å vise en webside, videresendes du til den av Sony-serveren. Det kan hende at du ikke har tilgang til websiden på grunn av servervedlikehold eller andre årsaker. • Hvis operasjon av Sony-serveren avsluttes, vil du bli varslet om dette på forhånd via Sonys webside, e.l. • URL-adressene som du videresendes til av Sony-serveren og annen informasjon kan bli lagret for å forbedre Sonys fremtidige produkter og tjenester. Ingen personlig data blir derimot lagret i slike tilfeller. Indeks 115 NO