Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Feilsøking Hvis du får

Feilsøking Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter: 1 Kontroller punktene på side 118 til 125. Hvis en kode som "C/E:ss:ss" vises på skjermen, se side 126. 2 Ta ut batteripakken og vent omtrent ett minutt, sett inn batteripakken og slå på strømmen. 3 Initialiser innstillingene (side 90). 4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Du må være klar over at når du sender kameraet inn for reparasjon, gir du din tillatelse til at innholdet i internminnet og musikkfiler kan kontrolleres. Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på Sonys web-område for kundestøtte. http://www.sony.net/ Batteripakke og strøm Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Kan ikke sette inn batteriet. • Sett inn batteripakken riktig ved å skyve på batteriutløserspaken. Kan ikke slå på kameraet. • Etter å ha satt batteripakken i kameraet, kan det ta litt tid før kameraet slåes på. • Sett i batteripakken på korrekt måte. • Det er lite strøm i batteripakken. Sett i en oppladet batteripakke. • Terminaldelen av batteriet er skitten. Tørk lett av eventuelt støv med en myk klut for å rengjøre batteriet. • Bruk en anbefalt batteripakke. Strømmen slås plutselig av. • Avhengig av kameraet og batteritemperaturen kan strømmen slå seg av automatisk for å beskytte kameraet. I så fall vises det en melding på LCD-skjermen før strømmen slås av. • Når [Strømsparer] er stilt inn til [Standard] eller [Utholdenhet], hvis du ikke bruker kameraet for en viss tidsperiode når det er slått på, slås kameraet av automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet på nytt. 118 NO

Indikatoren for gjenstående lading er ikke korrekt. • Dette fenomenet oppstår når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder. • Et avvik dukket opp mellom indikatoren for gjenværende ladning og aktuell gjenværende batteriladning. Lad ut batteriet fullstendig en gang, og lad batteriet opp igjen til riktig indikasjon vises. Avhengig av bruksforholdene kan det hende at indikatoren ikke stemmer. • Batteripakken er tom for strøm (side 132). Bytt den ut med en ny. Kan ikke lade batteripakken. • Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (selges separat). Bruk batteriladeren til å lade batteriet. CHARGE-lampen blinker når batteriet lades opp. • Fjern og sett inn batteripakken på nytt. Sørg for at det installeres riktig. • Temperaturen kan være dårlig egnet til opplading. Prøv å lade batteripakken igjen med riktig temperaturforhold (10 °C til 30 °C). • Se side 133 for detaljer. Ta stillbilder/filme Kan ikke ta bilder. • Bilder er lagret i internminnet selv når et minnekort er satt inn i kameraet. Kontroller at minnekortet er satt helt inn i kameraet. • Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på minnekortet. Hvis det er fullt, må du gjøre ett av følgende: – Slett unødvendige bilder (side 42). – Bytte ut minnekortet. • Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades. • Under opptak av filmer anbefales det at du bruker følgende minnekort: – "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo" – SD-minnekort, SDHC-minnekort eller SDXC-minnekort (klasse 4 eller raskere) • Sett [Demomodus] til [Av] (side 89). Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Smilutløser-funksjonen virker ikke. • Det tas ingen bilder hvis det ikke oppdages et smilende ansikt. • Sett [Demomodus] til [Av] (side 89). Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke. • Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker kameraet om natten. • Fotografer etter at du har trykket lukkerknappen halvveis ned. Opptaket tar lang tid. • Når lukkerhastigheten blir lavere enn en viss verdi under forhold med lite lys, aktiveres Støyreduksjon NR med sakte lukker automatisk for å redusere bildestøyen. Under slike forhold tar opptaket lang tid. • Lukkede øyne-reduksjon er i bruk. Tilbakestill [Lukkede øyne-reduksjon] til [Av] (side 67). 119 NO