Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Varselindikatorer og

Varselindikatorer og meldinger Egendiagnose-display Hvis en kode som starter med en bokstav vises, er kameraets selvdiagnosefunksjon startet. De to siste sifrene (markert med ss) vil variere etter kameraets tilstand. Hvis du ikke kan løse problemet, selv etter å ha fulgt de følgende forslagene til problemløsning noen ganger, kan det hende at kameraet trenger reparasjon. Ta kontakt med Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. C:32:ss • Det er problemer med maskinvaren til kameraet. Slå strømmen av og på igjen. C:13:ss • Kameraet kan ikke lese eller skrive data på minnekortet. Prøv å slå av og på kameraet igjen, eller ta ut og sette inn minnekortet på nytt, flere ganger. • Det har oppstått en formatfeil på internminnet, eller det er satt inn et uformatert minnekort. Formater internminnet eller minnekortet (side 98). • Minnekortet som er satt inn i kameraet, kan ikke brukes med kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett inn et nytt minnekort. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk E:61:ss E:62:ss E:91:ss • Det har oppstått en funksjonsfeil i kameraet. Initialiser kameraet (side 90), og slå deretter på strømmen igjen. Indeks E:94:ss • En funksjonsfeil som du ikke kan reparere selv har oppstått. Ta kontakt med Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret. Informer dem om den 5-sifrede koden, som starter med "E". Meldinger Hvis følgende meldinger vises, må du følge anvisningene. • Det er lite strøm på batteriet. Lad batteripakken øyeblikkelig. Avhengig av bruksbetingelsene eller batteritypen, kan indikatoren blinke selv om det fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid igjen. Må bare brukes med kompatibelt batteri • Batteriet som er innsatt er ikke en NP-BN1 (inkludert) batteripakke. Systemfeil • Slå strømmen av og på igjen. 126 NO

Kameraet overopphetes La det kjølne • Kameratemperaturen har økt. Strømmen kan slå seg av automatisk, eller du kan få problemer med å ta opp filmer. La kameraet stå kaldt til temperaturen synker. Internminnefeil • Slå strømmen av og på igjen. Sett inn minnekortet på nytt • Det minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet (side 3). • Terminaldelen av minnekortet er skitten. • Minnekortet er skadet. Minnekorttypefeil • Det minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet (side 3). Dette minnekortet kan ikke ta opp eller spille av • Det minnekortet som er satt inn, kan ikke brukes i kameraet (side 3). Internminne-formateringsfeil Minnekort-formateringsfeil • Formater mediet på nytt (side 98). Minnekort låst • Du bruker minnekortet med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK. Still inn bryteren på opptak. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Leser bare minnekort • Kameraet kan ikke ta opp eller slette bilder på dette minnekortet. Ingen bilder • Ingen bilder som kan avspilles er registrert i internminnet. • Ingen bilder som kan avspilles er registrert i denne mappen til minnekortet. Ingen stillbilder • Den valgte mappen eller datoen inneholder ingen fil som kan spilles av i lysbildevisning. Fant en fil som ikke ble gjenkjent • Du prøvde å slette en mappe som inneholder en fil som ikke kan spilles av på dette kameraet. Slett filen med en datamaskin, og slett deretter mappen. Mappefeil • En mappe med de samme sifrene på de tre første plassene i navnet finnes allerede på minnekortet (for eksempel: 123MSDCF og 123ABCDE). Velg en annen mappe, eller opprett en ny mappe (sidene 99, 100). 127 NO