Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

DSC-W350/W350D/W360 Menyelementer (Enkel modus) (Lysbildevisning) Visningsmodus Datovisning Minnekort Mappevisning (Stillbilder) • Bare elementene som er tilgjengelige for hver modus, vises på skjermen. Mappevisning (Film) Internminne Mappevisning (Visningsmodus) — (Retusjere) — (Slett) (Beskytt) DPOF — — (Utskrift) — (Rotere) — (Velg mappe) — — (Innst.) Merknad Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 12 NO

Innstillingselementer Du kan endre innstillingene på (Innst.)-skjermen. 1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermen. 2 Velg (Innst.) med V på kontrollknappen, og trykk på z på midten av kontrollknappen for å vise oppsettskjermen. 3 Velg ønsket kategori med v/V, og trykk deretter på B for å velge hvert element, og trykk deretter på z. 4 Velg ønsket innstilling, og trykk på z. Kategorier Opptaksinnstillinger Hovedinnstillinger Minnekortverktøy Internt minneverktøy Elementer AF-lys Rutenettlinje Skjermoppløsning Digital zoom Auto-orient. Rødøyereduksjon Lukk. øyne-varsel Pip Language Setting Funksj.veiv. Demomodus Initialiser COMPONENT Video ut USB-tilk. LUN-innstillinger Last ned musikk Formater musikk Strømsparer Format Ny REC-mappe Endre REC-mappe Slette REC-mappe Kopier Filnummer Format Filnummer Kontrollknapp MENU-knapp Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Fortsett r 13 NO