Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Batteripakke Om lading

Batteripakke Om lading av batteripakken Vi anbefaler at du prøver å lade batteripakken med en romtemperatur på mellom (10 °C til 30 °C). Batteripakken blir ikke effektivt oppladet i temperaturer utenfor denne rekkevidden. Effektiv bruk av batteripakken • Batteriytelsen reduseres i lave temperaturer. Batterikapasiteten blir derfor redusert i lave temperaturer. Vi anbefaler følgende for å sikre lengre levetid for batteripakken: – Oppbevar batteripakken i en lomme nær kroppen for å varme den opp, og sett den inn i kameraet rett før du skal ta bilder. • Batteripakken går fort tom hvis du bruker mye blits eller zoom. • Vi anbefaler at du har reservebatterier for hånden for to eller tre ganger den forventede opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før du faktisk bruker kameraet. • Ikke la det komme vann på batteripakken. Den er ikke vanntett. • Ikke legg batteripakken på ekstremt varme steder, for eksempel i en bil eller i direkte sollys. • Det kan hende at du ikke kan slå på kameraet eller batteripakken ikke lades tilstrekkelig opp hvis terminaldelen til batteriet er skitten. Hvis dette er tilfelle, tørk lett av eventuelt støv med en myk klut for å rengjøre batteriet. Oppbevaring av batteripakken • Lad ut batteripakken fullstendig før du lagrer den på et kaldt, tørt sted. For å opprettholde batteripakkens funksjonalitet må du lade opp batteripakken fullstendig og lade den ut helt på kameraet minst en gang i året mens det lagres. • Du kan bruke opp batteripakken ved å la kameraet stå i lysbildevisningsmodus til strømmen går. • Bruk en plastpose under lagring og transport for å hindre at terminalen blir tilsmusset, kortslutter osv. Om batterilevetid • Batteriets levetid er begrenset. Batterikapasiteten reduseres over tid og gjennom hyppig bruk. Hvis forminsket brukstid mellom oppladningene blir betydelig, er det sannsynligvis på tide å erstatte den med en ny. • Levetiden til batteriet varierer i henhold til hvordan batteripakken oppbevares og hvilke driftsforhold den brukes i. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks Kompatibel batteripakke • NP-BN1 (inkludert) kan brukes bare i N type-kompatible Cyber-shot-modeller. 132 NO

Batterilader • Bare NP-BN-type batteripakker (og ingen andre) kan lades i batteriladeren (inkludert). Hvis andre batterityper lades med den medfølgende laderen kan det føre til at batteriene lekker, blir overopphetet eller eksploderer, noe som medfører fare for forbrenning eller elektrisk støt. • Fjern den ladede batteripakken fra batteriladeren. Hvis du lar den oppladede batteripakken bli værende i laderen, kan du forkorte batteritiden. • CHARGE-lampen på den medfølgende batteriladeren blinker på disse måtene: – Hurtig blinking: Slår lyset av og på gjentatte ganger med en intervall på 0,15 sekunder. – Sakte blinking: Slår lyset av og på gjentatte ganger med en intervall på 1,5 sekunder. • Når CHARGE-lampen blinker hurtig, tar du ut batteripakken som lades, og setter i den samme batteripakken i kameraet igjen til det klikker. Når CHARGE-lampen blinker hurtig igjen, kan dette bety at det er en feil på batteriet eller at det er satt inn en batteripakke av en annen type enn den spesifiserte. Kontroller at batteripakken er av den angitte typen. Hvis batteripakken er av den angitte typen, fjerner du den, erstatter den med en ny og kontrollerer om batteriladeren fungerer slik den skal. Hvis batteriladeren fungerer, kan det hende det har oppstått en feil med batteriet. • Når CHARGE-lampen blinker sakte, viser det at batteriladeren slutter å lade midlertidig på standby. Batteriladeren slutter å lade, og går inn i standbystatus automatisk når temperaturen er utenfor den anbefalte driftstemperaturen. Når temperaturen går tilbake til det riktige området, fortsetter batteriladeren å lade, og CHARGE-lampen lyser igjen. Vi anbefaler at du prøver å lade batteripakken med en romtemperatur på mellom (10 °C til 30 °C). Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 133 NO