Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

På skjermen C

På skjermen C Zoomskalering PictBridge kobler til Beskytt Utskriftsrekkefølge (DPOF) Avspillingszoom Visningsmodus B På Betydning skjermen z AE/AF-lås ISO400 ISO-nummer NR lang lukker 125 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi +2.0EV Eksponeringsverdi AF-avstandssøkerammeindikator REC Spille inn en film/standby en film Standby 0:12 Opptakstid (m:s) 101-0012 Mappe-filnummer 2010 1 1 9:30 AM z STOP z PLAY bB BACK/NEXT V VOLUME Betydning Opptaksdato/-tid for avspillingsbildet Funksjonsveiledning for avspillingsbilde Velge bilder Justere lydstyrke På Betydning skjermen Opptaksmappe Avspillingsmappe 96 Antall bilder som kan tas 12/12 Bildenummer/antall bilder tatt i datoområdet, valgt mappe 100min Innspillbar tid Opptaks-/avspillingsmedia (Minnekort/Internminne) Bytter mappe AF-lys Rødøyereduksjon Målemodus På skjermen ISO 400 D På skjermen C:32:00 +2.0EV Blitsmodus Blitsen lader Hvitbalanse • / vises kun på DSC- W350/W360/W380/W390. ISO-nummer Databasefil full/feil med databasefil Betydning Selvutløser Egendiagnose-display Reisemål Advarsel om overoppheting Ansiktsgjenkjenning Databasefil full/feil med databasefil AF-avstandssøkeramme Trådkors for punktmåling Eksponeringsverdi 500 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi N Avspilling Avspillingsindikator 00:00:12 Telleverk Retning GPS-informasjon 35° 37’ 32” N 139° 44’ 31” E Betydning Visning av bredde- og lengdegrad Lydstyrke Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk 18 NO Indeks

Bruke modusvelgeren (kun DSC-W380/W390) Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen. Modusvelger Innhold Operasjonssøk (Filmmodus) Gir deg mulighet til å ta opp filmer (side 32). (Panoramafotografering) (Program Auto) (Intelligent autojustering) Gir deg mulighet til å ta et panoramabilde etter komponering av bilder (side 28). Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning) (side 27). Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger. Gjør det enkelt å fotografere, med innstillinger som justeres automatisk (side 22). (Enkelt opptak) Lar deg ta opp/vise stillbilder med enkle-å-se indikatorer (side 24). (Scenevalg) Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen (side 30). MENU/ Innstillingssøk Indeks 19 NO