Views
3 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Enkelt opptak (kun

Enkelt opptak (kun DSC-W380/ W390) Lar deg ta stillbilder med minimalt av nødvendige funksjoner. Tekststørrelsen blir større, og det er enklere å se indikatorene. 1 Still inn modusvelgeren på (Enkelt opptak). 2 Ta bilde med lukkerknappen. Merknad • Batteriet brukes opp raskere fordi lysstyrken på skjermen øker automatisk. zFunksjoner som er tilgjengelige i Enkelt opptakmodus Bildestørr.: MENU t [Bildestørr.] t z på kontrollknappen t ønsket modus t z Velg mellom [Stor] eller [Liten] størrelse. Selvutl.: på kontrollknappen t ønsket modus Velg mellom [10 sek.] eller [Av]-modus. Blits: på kontrollknappen t ønsket modus Velg mellom [Auto] eller [Av]-modus. MENU t [Blits] t z på kontrollknappen t ønsket modus t z Velg mellom [Auto] eller [Av]-modus. Smilutløser: på kontrollknappen Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks zScenegjenkjenning Scenegjenkjenning brukes i Enkelt opptak-modus. Med denne funksjonen kan kameraet automatisk gjenkjenne opptaksforholdene og ta bildet. Scenegjenkjenningsikon Kameraet kjenner igjen (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro) eller (Portrett), og viser et ikon på LCD-skjermen når scenen kjennes igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 61. Fortsett r 24 NO

MENU/ Innstillingssøk zOm Enkel visningsmodus Når du trykker på (avspilling)-knappen når modusvelgeren står på (Enkelt opptak), blir teksten på avspillingsskjermen større og enklere å lese. I tillegg blir kun slettefunksjonen tilgjengelig. (Slett)-knapp Du kan slette bildet som vises. Velg [OK] t z. MENU-knapp Du kan slette bildet som vises med [Slette enkeltbilde] og slette alle bilder i det valgte datoområdet eller på internminnet (hvis valgt) med [Slette alle bilder]. • [Visningsmodus] er stilt inn til [Datovisning] når et minnekort er brukt. Innhold Operasjonssøk Indeks 25 NO