Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Enkel modus (kun

Enkel modus (kun DSC-W350/ W350D/W360) Lar deg ta stillbilder med minimalt av nødvendige funksjoner. Tekststørrelsen blir større, og det er enklere å se indikatorene (Enkelt opptak). 1 Still inn modusbryteren til (Stillbilde). 2 MENU t (Enkel modus) t [OK] t z på kontrollknappen 3 Ta bilde med lukkerknappen. Merknader • Batteriet brukes opp raskere fordi lysstyrken på skjermen øker automatisk. • Når (Avspilling)-knappen trykkes, endres avspillingsmodusen også til [Enkel modus]. zFunksjoner som er tilgjengelige Enkel modus (opptak) Bildestørr.: MENU t [Bildestørr.] t z på kontrollknappen t ønsket modus t z Velg mellom [Stor] eller [Liten] størrelse. Selvutl.: på kontrollknappen t ønsket modus Velg mellom [10 sek.] eller [Av]-modus. Blits: på kontrollknappen t ønsket modus Velg mellom [Auto] eller [Av]-modus. Smilutløser: på kontrollknappen Avslutte Enkel MENU t [Avslutte Enkel modus] t [OK] t z modus: Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks zScenegjenkjenning Scenegjenkjenning brukes i Enkel modus. Med denne funksjonen kan kameraet automatisk gjenkjenne opptaksforholdene og ta bildet. Scenegjenkjenningsikon Kameraet kjenner igjen (Halvlys), (Halvlysportrett), (Halvlys med stativ), (Motlys), (Portrett i motlys), (Landskap), (Makro) eller (Portrett), og viser et ikon på LCD-skjermen når scenen kjennes igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 61. 26 NO

Program Auto Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan bruke menyen til å velge forskjellige innstillinger. DSC-W380/W390: 1 Still inn modusvelgeren på (Program Auto). 2 Ta bilde med lukkerknappen. DSC-W350/W350D/W360: 1 Still inn modusbryteren til (Stillbilde). 2 MENU t (REC-modus) t (Program Auto) t z på kontrollknappen 3 Ta bilde med lukkerknappen. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 27 NO