Views
8 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Norvégien

Filmmodus Gir deg

Filmmodus Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd. DSC-W380/W390: 1 Still inn modusvelgeren på (Filmmodus). DSC-W350/W350D/W360: 1 Still inn modusbryteren til (Film). Gjør følgende etter trinn 1. 2 Trykk lukkerknappen helt ned. 3 Trykk lukkerknappen helt ned en gang til for å stoppe opptaket. Innhold Operasjonssøk MENU/ Innstillingssøk Indeks 32 NO

Zoom Du kan forstørre bildet mens du tar opp. Kameraets optiske zoomfunksjon kan forstørre bildene opptil 5× (DSC-W380/W390) /4× (DSC-W350/W350D/W360). 1 Trykk på W/T (zoom)-knappen. Trykk på T-knappen for å zoome inn, og W-knappen for å zoome ut. • Når zoomskalaen overstiger 5× (DSC-W380/W390) /4× (DSC- W350/W350D/W360), se side 82. T-knapp W-knapp Innhold Operasjonssøk Merknader • Zoom er fastsatt til W-siden når du fotograferer i Panoramafotografering-modus. • Betjeningslyden til linsen kommer med på opptaket ved bruk av zoomfunksjonen under opptak av en film. MENU/ Innstillingssøk Indeks 33 NO